Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus Salarii

Nexus Salarii progres

loading

Configurarea reținerilor salariale


Pentru operarea reținerilor salariale în Nexus este recomandat să ne asigurăm că acestea sunt configurate corect.

Configurarea/definirea reținerilor se face în modulul Nomenclator rețineri salariale, unde regăsim o serie de rețineri predefinite, utilizatorul având posibilitatea de a le modifica/șterge pe acestea sau de a adăuga alte rețineri noi.

 

Adăugarea unei rețineri se face acționând butonul Adaug din meniu de sus al modulului:

 

Configurarea reținerilor salariale

 

În fereastra care se deschide vom completa următoarele câmpuri:

 

Configurare informații reținere

 • Tip - semnifică tipul reținerii și poate avea următoarele valori:
  • AS - Adauga sold => vom alege acest tip de reținere atunci când dorim sa urmărim atingerea unui prag, de la care nu vom mai continua să operăm reținerea salariatului. De exemplu putem configura o astfel de reținere în cazul garanțiilor materiale;
  • FS - Fara sold => vom alege acest tip de reținere atunci când nu urmărim soldul reținerii. De exemplu când avem o reținere de tipul pensiei private, care are lună de luna aceeași valoare;
  • SS - Scade sold => vom alege acest tip de reținere atunci când urmărim soldul reținerii. De exemplu în cazul în care primim o poprire de la un executor judecătoresc și dorim să urmărim soldul până în momentul în care am reținut toată suma menționată de executor în decizia primită.
 • Semn(-/+)
  • - => vom alege semnul minus atunci când dorim ca suma înregistrată pe acest tip de reținere să fie scăzută din salariul angajatului;
  • +=> vom alege semnul plus atunci când dorim ca suma înregistrată pe acest tip de reținere să fie adunată la salariul angajatului. Re
 • Denumire => vom completa denumirea reținerii
 • Denumire alternativa => vom completa denumirea alternativă pentru afișare în rapoarte (util în cazul în care fluturașul se listează în limba englează)
 • Tip grupare => reprezintă gruparea din care face parte reținerea și poate lua valorile:
  • Fara - atunci când reținerea nu face parte din nici o grupare,
  • C.A.R. - util în cazul în care se utilizează mai multe rețineri de tip CAR și se dorește cumularea acestora,
  • Interne - atunci când reținerile sunt cauzate de activitatea interna a angajatorului și se dorește cumularea acestora,
  • Externe - atunci când reținerile sunt cauzate de evenimente care nu țin de desfășurarea activității companiei și se dorește cumularea acestora (de exemplu: urmărirea silita în situația în care salariatul nu își executa obligația de bunăvoie : poprire banca, execuție judecătoreasca etc.).
 • Procent - Se completează valoarea procentului, atunci când dorim ca reținerea să fie calculată aplicând un procent la o anumită bază de calcul.
 • Baza de calcul - Se alege din listă baza de calcul la care se va aplica procentul menționat mai sus.
 • Prioritatea reținerii - Se completează prioritatea reținerii (0=prioritate maximă).
 • Se retine la - Menționăm la care chenzină se va opera reținerea, respectiv la Lichidare sau la Avans.

 

Configurare conturi reținere

 

 • Cont - Se completează contul contabil, din balanța de verificare, în care vor fi înregistrate valorile aferente acestei rețineri.
 • Generare nota contabila - vom menționa modul în care dorim sa fie generată nota contabilă aferentă acestei rețineri, respectiv:
  • -NC fără analitic - atunci când se dorește ca nota contabilă privind reținerea să se genereze fără vreun analitic
  • -NC cu analitic intern cu salariat,
  • -NC cu analitic de la formație
 • Virat către (Beneficiar) - Se completează numele beneficiarului reținerii.
 • Cont debitor2 - Se completează contul debitor, din balanța de verificare, unde sunt înregistrate valorile aferente reținerilor salariale.
 • Cont creditor2 - Se completează contul creditor, din balanța de verificare, unde sunt înregistrate valorile aferente reținerilor salariale.
 • Banca - Se alege numele băncii. Tastați pentru activare meniu selecție banca.
 • Cont banca - Se completează contul bancar al beneficiarului.
 • Cont OE DB - Se completează simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanța de ordine si evidenta.
 • Articol bugetar - Se alege tipul articolului bugetar aferent reținerii salariale.

 •     Înregistrarea biletelor de valoare
 • Articol anexa modul Salarii - Documentatie Nexus ERP