Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Declarația 394


Ce reprezintă declarația 394?

D394 este o declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF 77/2022, obligatorie pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România în care se declara și tranzacțiile realizate cu persoanele neimpozabile. Declarația 394 se va depune chiar dacă sunt sau nu operațiuni în perioada de raportare luna, trimestru, etc. până la data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare.

 

Cum procedăm dacă primim documentele cu întârziere?

În cazul primirii cu întârziere a facturilor, în altă perioadă de raportare față de data emiterii de furnizori, D394 nu se va redepune ci la fel ca D300, data primirii documentului va fi data înregistrării acestuia în evidența financiar - contabilă.

 

Ce documente sunt declarate în formularul 394?

Declarația 394 va cuprinde următoarele tipuri de documente:

-facturi fiscale cu TVA, primite și emise, în regim normal de TVA sau în regim de TVA la încasare, inclusiv anumite autofacturi (ex. cele care ajustează TVA deductibil);

-facturi fără TVA;

-facturi simplificate și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate;

-borderourile de achiziții;

-filele carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol;

-contractele încheiate pentru produsele din sectorul agricol;

-bonurile fiscale emise;

-alte documente utilizate pentru încasare.

 

Ce tipuri de operațiuni trebuie incluse în declarația 394?

Tipurile de operațiuni care vor fi declarate în 394 sunt următoarele:

-livrările, achizițiile de bunuri și prestările de servicii pentru care au fost emise facturi, exceptând cele simplificate;

-livrările, achizițiile de bunuri și prestările de servicii pentru care se aplică taxarea inversă;

-achizițiile de bunuri și servicii pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;

-livrările de bunuri și prestările de servicii în regim special pentru care au fost emise facturi de către persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

-achizițiile de bunuri și servicii în regim special pentru care au fost primite facturi de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

-achizițiile de bunuri și servicii de la persoane neimpozabile pentru care au fost primite facturi, borderouri de achiziții, file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA, contracte încheiate cu persoane fizice;

-încasările efectuate prin intermediul bonurilor fiscale încasările efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;

-încasările efectuate în cadrul unor activități care nu implică utilizarea caselor de marcat electronice fiscale încasările efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

 

Se poate genera acestă declarație direct din aplicația NexusERP?

Înainte de generarea declarației 394 este obligatorie actualizarea partenerilor din modulul "Nomenclatoare" - "Funcționale" - "Parteneri" prin intermediul butonului "Verificare parteneri" și o colectare a datelor contabile din modulul "Contabilitate" - "Contabilitate financiară" - "Colectez articole B.V."

În aplicația Nexus ERP, declarația 394 se regăsește în modulul ''Contabilitate'' - ''Deconturi și declarații fiscale''

Declarația 394

Prin intermediul butonului ''Adaug'' se va încărca formularul declarației 394 actualizat, (a se completa și datele de indentificare din antetul acesteia).

Declarația 394

Pentru a colecta în mod automat toate operațiunile din contabilitate supuse declarării, se va accesa butonul ''Culegere''

Declarația 394

se validează declarația cu ajutorul butonului ''Validare''.

Declarația 394

Pentru generarea fișierului XML, se va accesa butonul ''ANAF'' se va selecta varianta de fișier dorită :

-fișier XML pentru programul DUK Integrator

-fișier XML pentru import în declarația 394 PDF.

Declarația 394


  •     Câmpuri disponibile
  • Prezentare interfață