Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul comenzilor de la clienti


Parametri apel procedura

Apel API pentru import comenzi de la clienti

http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_clienti

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifica daca se va deschide o singura tranzactie pentru intregul import sau se va utiliza o tranzactie per document.
1 - in cazul aparitiei unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate pana la aparitia erorii raman in baza de date.
aplica_promo bit 0 - Nu se vor aplica promoțiile automat la validarea documentelor (valoare implicită)
1 - Se va vor aplica automat promoțiile la validarea documentelor

 

Import antet comenzi de la clienti

Câmp Tip Descriere
id_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar(15) Tipul documentului (Comanda client, Comanda interna, Deviz lucrări) (opțional, implicit Comanda client)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar(10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar(20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
data_valabil date Data de valabilitate a comenzii
data_livrare date Data livrării
scadenta smallint Număr de zile scadente de la data documentului
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)
id_gestiune varchar(25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar(30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
id_client varchar(25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar(100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif_client)
id_agent varchar(25) Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)
den_agent varchar(30) Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent)
id_delegat varchar(25) Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegat varchar(100) Denumirea delegatuluio (opțional dacă se specifică id_delegat)
id_pregatire varchar(25) Codul intern al salariatului însărcinat cu pregătirea comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_pregatire)
den_pregatire varchar(30) Denumirea salariatului însărcinat cu pregătirea comenzii (opțional dacă se specifică id_pregatire)
id_adresa varchar(25) Codul intern al adresei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_adresa)
den_adresa varchar(50) Denumirea adresei (opțional dacă se specifică id_adresa)
observatii varchar(250) Observații document
rezervare bit Cu rezervare marfă pe stoc
aprobare bit Comanda aprobata
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final
id_ruta varchar(25) Codul intern al rutei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci ruta este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_ruta)
den_ruta varchar(100) Denumirea rutei (opțional dacă se specifică id_ruta)
id_gestiune_in varchar(25) Codul intern al gestiunii de intrare în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune_int)
den_gestiune_in varchar(30) Denumirea gestiunii de intrare(opțional dacă se specifică id_gestiune_int)
id_program varchar(25) Codul intern al programului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci programul este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_program)
den_program varchar(250) Denumirea programului (opțional dacă se specifică id_program)
discount money Discount
discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
id_cursa varchar(25) Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional, dacă se specifică den_cursa)
den_cursa varchar(100) Denumirea cursei (opțional, dacă se specifică id_cursa)
taxare_inversa bit Comanda cu taxare inversa (opțional, implicit 0)
blocare_aplicare_promo bit Blocare aplicare promotii. In cazul in care se completeaza cu valoarea 1, promotiile nu se vor mai aplica la adaugarea comenzii.
blocare_aplicare_taxe bit Blocare aplicare taxe. In cazul in care se completeaza cu valoarea 1, taxele nu se vor mai calcula la validarea comenzii in NexusERP.
id_curier numeric(18,0) Id-ul curierului (Optional daca se specifica nume_curier)
nume_curier varchar(100) Nume curier. Optional daca se specifica id_curier.
id_extern_client varchar(50) Id-ul extern al clientului
id_extern_adresa varchar(50) Id extern adresa
id_mod_livrare numeric(18,0) Id mod livrare (Optional daca se specifica den_mod_livrare).Sunt modurile de livrare din pagina "Modalitati livrare" din Magazine Online.
den_mod_livrare nvarchar(200) Denumire mod livrare (Optional daca se specifica id_mod_livrare). Sunt modurile de livrare din pagina "Modalitati livrare" din Magazine Online.
id_locatie varchar(25) Codul intern al locatiei de vanzare (Optional daca se specifica den_locatie). Locatia de vanzare este utila pentru comenzile de catering.
den_locatie varchar(50) Denumirea locatiei de vanzare (Optional daca se specifica id_locatie).
mod_plata varchar(25) Reprezinta modul prin care este efectuata plata comenzii
obs_tip_fct nvarchar(500) Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul facturii fiscale.
identif varchar(50) Se completeaza identificatorul comenzii.
val_ramburs numeric(15,2) Se completeaza valoarea ramburs.
id_emag numeric(18,0) Id-ul magazinului online

 

 

Import linii comenzi de la clienti

Câmp Tip Descriere
id_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar(25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar(173) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar(17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar(50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13, 3) Cantitatea
pret_vanzare money Prețul de vânzare fără TVA in moneda facturii (dacă se omite, se calculează automat din prețul de vânzare cu TVA)
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii (dacă se omite, se calculează automat din prețul de vânzare fără TVA)
cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar(250) Denumire suplimentara (opțional)
discount money Discount
discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
pret_furnizor money Prețul de achiziție al produsului de la furnizor
id_linie_document varchar(25) Id linie document utilizat pentru relația cu tabela importex_comenzi_clienti_antecalcul
cantitate2 numeric(13, 3) Cantitate 2
id_extern_produs varchar(25) Id-ul extern al produsului(optional daca se specifica cod_produs, id_produs sau den_produs)

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "single_tran":1,
   "id_importex":"WEB20210401"
  },
  "antete":[
   {
     "id_document":"11199",
     "tip_document":"Comanda client",
     "id_carnet":"91",
     "serie_document":"SITE",
     "numar_document":"",
     "data_document":"2018-02-07",
     "data_valabil":"2018-02-07",
     "data_livrare":"2018-02-08T00:00:00",
     "scadenta":"20",
     "moneda":"RON",
     "id_gestiune":"29(1)",
     "den_gestiune":"",
     "id_client":"190464(1)",
     "cif_client":"",
     "den_client":"NEXUS MEDIA SRL",
     "id_gestiune_in":"",
     "den_gestiune_in":"",
     "id_agent":"1(1)",
     "den_agent":"",
     "id_pregatire":"",
     "den_pregatire":"",
     "id_adresa":"",
     "den_adresa":"",
     "id_ruta":"",
     "den_ruta":"",
     "id_program":"",
     "den_program":"",
     "id_cursa":"",
     "den_cursa":"",
     "rezervare":"0",
     "aprobare":"1",
     "taxare_inversa":"0",
     "validare":"1",
     "observatii":"Modalitate de plata+ Avans,",
     "discount":"0.0000",
     "discount_proc":"0.00",
     "valoare":"0.0000",
     "linii":[
      {
        "id_document":"11199",
        "id_linie_document":"38434",
        "id_produs":"",
        "cod_produs":"6556655",
        "den_produs":"caiet",
        "tip_produs":"FAA",
        "cont_produs":"",
        "serie_produs":"",
        "cantitate":"2000.000",
        "cantitate2":"400.000",
        "pret_furnizor":"4500.0000",
        "pret_vanzare":"5000.0000",
        "discount":"0.0000",
        "discount_proc":"0.00",
        "denumire_sup":""
      }
     ]
   }
  ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_clienti_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "NX20180911150146",
   "id_document" : "55658784"
}

 •     Importul claselor de produse
 • Importul deciziilor de salarizare