Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Generare activități


Funcțiile customizate de tipul "Generare activități sunt de două tipuri: STANDARD și INLINE și sunt destinate adăugării activităților, fie la validarea documentului, fie conform frecvenței stabilite în activități programate. Acestea se vor adăuga din zona dreaptă a modulului, unde se află și zona de prefiltrări, grupări etc. și se va selecta o funcție customizată pe baza căreia se va genera activitatea. În cadrul funcției customizate de tip "Generare activități" este necesară selectarea modulului unde se dorește să fie adusă funcția.

Pentru funcțiile INLINE se va realiza un select care să returneze structura prezentată, iar pentru funcțiile STANDARD se va realiza un INSERT INTO @ret_table, respectând aceeași structură.

Parametri funcție customizată

Parametru Tip Descriere
@al_tabel VARCHAR(6) ANLUNA, parte din cheia primară a înregistrării asociate
@pl_tabel SMALLINT PCT_LCR, parte din cheia primară a înregistrării asociate
@id_tabel NUMERIC(18,0) ID, parte din cheia primară a înregistrării asociate

 

Structura returnată de funcția customizată

Structură Tip Descriere
id_extern VARCHAR(50) Identificator extern (OPȚIONAL)
id_activitate_soc BIGINT ID domeniu activitate
id_echipa BIGINT ID echipă (OPȚIONAL)
subiect NVARCHAR(255) Subiectul activității
descriere NVARCHAR(2000) Detaliile activității (OPȚIONAL)
id_tipact BIGINT ID tip activitate
prioritate TINYINT prioritate
Valori din listă:
0 = Ridicata
1 = Normala
2 = Scazuta
câmp OPȚIONAL, implicit 1
user_aloc VARCHAR(128) Utilizator alocat (OPȚIONAL)
data_aloc DATETIME Data și ora alocării (OPȚIONAL, implicit data curentă)
durata_est INT Durata în minute
data_start SMALLDATETIME Data de începere programată (OPȚIONAL)
data_fin SMALLDATETIME Data de finalizare programată (OPȚIONAL)
tip_per_avert VARCHAR(1) Tip perioadă avertizare
Valori din listă:
F = Fără
M = Minute
O = Ore
Z = Zile
câmp OPȚIONAL, implicit F
nr_per_avert SMALLINT Număr de perioade avertizare (OPȚIONAL, implicit 0)
observatii NVARCHAR(500) Observații activitate (OPȚIONAL)
referinta NVARCHAR(250) Referința activității (OPȚIONAL)
lista_resurse VARCHAR(MAX) Lista de ID-uri ale resurselor asociate (separate prin virgulă, câmp OPȚIONAL)
lista_dep_fin_start VARCHAR(MAX) Lista de ID-uri ale activităților de a căror finalizare depinde începerea activității generate (separate prin virgulă, câmp OPȚIONAL)
lista_dep_start_start VARCHAR(MAX) Lista de ID-uri ale activităților de a căror începere depinde începerea activității generate (separate prin virgulă, câmp OPȚIONAL)
lista_dep_fin_fin VARCHAR(MAX) Lista de ID-uri ale activităților de a căror finalizare depinde finalizarea activității generate (separate prin virgulă, câmp OPȚIONAL)
lista_dep_start_fin VARCHAR(MAX) Lista de ID-uri ale activităților de a căror începere depinde finalizarea activității generate (separate prin virgulă, câmp OPȚIONAL)
nume_tabel VARCHAR(50) Denumirea tabelului înregistrării asociate (OPȚIONAL)
al_tabel VARCHAR(6) ANLUNA, parte din cheia primară a înregistrării asociate (OPȚIONAL)
pl_tabel SMALLINT PCT_LCR, parte din cheia primară a înregistrării asociate (OPȚIONAL)
id_tabel NUMERIC(18,0) ID, parte din cheia primară a înregistrării asociate (OPȚIONAL)

 

Exemplu de funcție customizată INLINE pentru generarea activităților: Generare activitate pentru livrarea comenzilor

Pentru funcția STANDARD se va insera în tabela @ret_table, urmat de același select:

INSERT INTO @ret_table(id_activitate_soc, subiect, descriere, id_tipact, prioritate, user_aloc, data_aloc, durata_est, data_start, data_fin, nume_tabel, al_tabel, pl_tabel, id_tabel)

SELECT	id_activitate_soc = 10091,	-- ID domeniu de activitate
		subiect = 'Productie', 
		descriere = 'Livrare ' + l.denpr,
		id_tipact = 31,	        -- ID tip de activitate
		prioritate = 1,
		user_aloc = 'livrari1',
		data_aloc = GETDATE(),
		durata_est = 30,
		data_start = CAST(data_liv AS SMALLDATETIME),
		data_fin = DATEADD(MINUTE, 30, data_liv),
		nume_tabel = 'comenziclienti',
		al_tabel = @al_tabel,
		pl_tabel = @pl_tabel,
		id_tabel = @id_tabel
	FROM comenziclienti c
	INNER JOIN lincomnzclienti_view l ON l.anluna = c.anluna AND l.pl_comcli = c.pct_lcr AND l.id_comcli = c.id
	WHERE c.anluna = @al_tabel AND c.pct_lcr = @pl_tabel AND c.id = @id_tabel

  •     Conținut fișier plăți salarii
  • Generare avertizări