Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Citire facturi clienti


Parametri apel procedura

Apel API Citire facturi clienti:

http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_clienti

 

Câmp Tip Descriere
anlunavarchar(6)Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente identificat
id_documentvarchar(32)ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_externvarchar(25)ID-ul extern al facturii de client, utilizat in aplicatia din care se importa.
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact. Ext. cu TVA) (optional, implicit Factura)
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
numar_documentvarchar(10)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
monedachar(3)Moneda (RON, EUR)
cursmoneyCursul valutar (1.00 pentru RON)
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_gestiunevarchar(100)Denumirea gestiunii
cont_debitchar(17)Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul
id_clientvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).
part_localitatenvarchar(200)Localitate partener
part_judetnvarchar(200)Judetul din care este partenerul
cif_clientvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului
den_clientnvarchar(200)Denumirea clientului
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).
den_delegatvarchar(100)Denumirea delegatului
id_agentvarchar(25)Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR).
den_agentvarchar(30)Denumirea agentului
id_facturistvarchar(25)Codul facturistului in formatul ID(PCT_LCR).
den_facturistvarchar(30)Denumirea facturistului
id_clasificare_partenervarchar(25)Id-ul de clasificare al partenerului, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
den_clasificare_partenervarchar(30)Numele clasificarii partenerului
id_clasificarevarchar(25)Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
den_clasificarevarchar(30)Numele clasificarii
den_adresavarchar(100)Denumirea adresei
id_transportvarchar(25)Codul intern al transportului in formatul ID(PCT_LCR).
zona_comercialavarchar(50)Zona comerciala a partenerului
data_limdateData la care se incaseaza factura
observatiivarchar(650)Observatii document
observatii_printvarchar(1000)Observatii print
livrat_afara_robitLivrat in afara Romaniei
taxare_inversabitFactura cu taxare inversa
valoaremoneyValoarea fara TVA
valoare_cu_tvanumeric(15,2)Valoare cu TVA
valoare_incasatanumeric(15,2)Valoare incasata
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
anularebitSe va anula sau nu documentul dupa salvare
nume_functiavarchar(180)Functia interna a agentului de vanzare
data_crdateReprezinta data la care a fost creat documentul.
data_mddateReprezinta data la care a fost modificat documentul.
id_arhiva_facturanumeric(18,0)Id-ul arhivei facturii
observatii_adresa_livrarenvarchar(500)Observatii referitoare la adresa de livrare
numar_awbvarchar(50)Numar AWB
campurivarchar(max)Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.
reg_clientvarchar(15)Registrul Comertului pentru clientul facturii
atasamente VARCHAR(MAX) Lista de atasamente asociate facturii, cu urmatoarele informatii: id, denumire, extensie, tip_doc, descriere, id_arhiva

 

Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

{
  "anluna": "201812",
  "id_document": "201808_54_24393",
  "id_extern": "442339",
  "id_importex": "NX20171208125052",
  "tip_document": "Factura",
  "numar_document": "15",
  "data_document": "2018-12-27",
  "id_gestiune": "6 (1)",
  "den_gestiune": "DEPOZIT",
  "id_client": "1987 (1)",
  "den_client": "ALFA SRL",
  "id_delegat": "10(1)",
  "den_delegat": "Popescu Maria",
  "id_agent": "8(1)",
  "den_agent": "Diaconu Mircea",
  "id_clasificare": "8(1)",
  "den_clasificare": "Facturi",
  "id_clasificare_partener": "9(1)",
  "den_clasificare_partener": "Parteneri incerti",
  "data_lim": "2019-03-31",
  "nume_functia": "Programator",
  "valid": "1",
  "min_data_cr": "2018-12-27",
  "max_data_cr": "2019-03-21",
  "min_data_md": "2018-12-27",
  "max_data_md": "2019-03-21",
  "campuri": "den_cursa, den_client, den_agent"
}

 •     Citire dispozitive fiscale
 • Citire facturi clienti linii