Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import rapoarte distribuitori


Importul rapoartelor distribuitorilor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_parteneri_rapsv_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_parteneri_rapsv_exec_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: parteneri_rapsv. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente: parteneri_rapsv_lin. Legatura cu antetul pl_rapsv + id_rapsv.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_parteneri_rapsv avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar (25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar (25)ID unic pentru identificarea documentului
data_docDateData documentului.
data_iniDateData de inceput
tip_raportvarchar(1)Reprezinta tipul documentului. Poate avea valorile S: Stocuri, V: Vanzari
id_clientvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
id_extern_clientvarchar(25)Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_client, cif_client, den_client)
cif_clientvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_clientvarchar(100)Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
id_salariatvarchar(25)Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_salariat sau den_salariat)
id_extern_salariatvarchar(25)Id-ul extern al salariatului (optional daca se specifica id_salariat, den_salariat)
den_salariatvarchar(60)Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat sau id_extern_salariat)
id_adresavarchar(25)Codul intern al adresei clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_adresa, den_adresa)
id_extern_adresavarchar(25)Id-ul extern al adresei clientului (optional daca se specifica id_adresa sau den_adresa)
den_adresavarchar(200)Denumirea adresei clientului (optional daca se specifica id_extern_adresa, id_adresa)
observatiivarchar(500)Observatii

 

ANEXA C. Tabel linii: importex_parteneri_rapsv_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs).
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau id_extern_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs, cod_produs sau den_produs)
cantitatenumeric(13,3)Cantitate
detaliivarchar(500)Detalii

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul rapoartelor:

ColoanaDescriere
RAPPART001Lipsa date
RAPPART002Eroare import rapoarte distribuitori: Tip raport invalid
RAPPART003Eroare import rapoarte distribuitori: Client nespecificat
RAPPART004Eroare import rapoarte distribuitori: Salariat nespecificat
RAPPART005Eroare import rapoarte distribuitori: Adresa nespecificata
RAPPART006Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Produs nespecificat!
RAPPART007Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
RAPPART008Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
RAPPART009Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
RAPPART010Eroare import rapoarte distribuitori: Lipsa partener in nomenclator
RAPPART011Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
RAPPART012Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
RAPPART013Eroare import rapoarte distribuitori: Lipsa salariat in nomenclator
RAPPART014Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic o adresa
RAPPART015Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele denumiri nu identifica unic o adresa
RAPPART016Eroare import rapoarte distribuitori: Lipsa adresa in nomenclator
RAPPART017Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
RAPPART018Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
RAPPART019Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RAPPART020Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Lipsa produs in nomenclator
RAPPART021Eroare import rapoarte distribuitori: Data document nespecificata
RAPPART022Eroare import rapoarte distribuitori: Data inceput nespecificata
RAPPART023Eroare import rapoarte distribuitori: Tip raport nespecificat

  •     Import produse componente
  • Import facturi furnizori linii