Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import adrese


Parametri apel procedura

Apel API pentru import adrese de livrare:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/adrese

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
manage_existing tinyint Tratare in cazul in cazul in care documentul exista deja:
0 - Blocheaza
1 - Suprascrie
2 - Ignora
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de campuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgula (fara spatiu intre campuri si virgula).

 

Campuri disponibile import

Câmp Tip Descriere
id_intern varchar (25) Codul intern al adresei, în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern varchar (50) ID-ul extern al adresei (din aplicatia terța)
denumire varchar (50) Denumirea adresei partenerilor
id_partener varchar (25) Codul intern al partenerului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_partener sau den_partener)
cod_partener varchar (20) Codul partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau den_partener)
den_partener varchar(100) Denumirea partenerului (opțional dacă se specific id_partener sau cod_partener)
cod_tara char (2) Codul țării
id_localitate int Id-ul localității, din tabelul localități (opțional dacă se specifică den_localitate)
den_localitate varchar (100) Denumirea localității (opțional dacă se specifică id_localitate)
den_regiune varchar (100) Denumirea regiunii
strada varchar (50) Denumirea străzii existenta în adresa partenerului
numar varchar (6) Numărul din adresa partenerului
bloc varchar (50) Blocul din adresa partenerului
scara varchar (50) Scara din adresa partenerului
etaj varchar (50) Etajul din adresa partenerului
apartament varchar (50) Apartamentul din adresa partenerului
cod_postal varchar (7) Codul poștal din adresa partenerului
telefon varchar (25) Telefonul din adresa partenerului
zona varchar (25) Zona din adresa partenerului
gln int GLN
este_sediu bit Adresa partenerului poate fi sau nu sediul acestuia
cod_siruta numeric(6,0) Codul siruta al localitatii
observatii nvarchar(500) Observatii referitoare la adresa de livrare
cod_judet varchar(2) Codul judetului
id_extern_partener varchar(50) Id extern partener
id_clasificare varchar(25) Id-ul de clasificare al adresei de livrare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
den_clasificare varchar(50) Denumirea clasificarii
id_clasificare2 varchar(25) Id-ul de clasificare 2 al adresei de livrare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
den_clasificare2 varchar(50) Denumirea clasificarii 2
id_clasificare3 varchar(25) Id-ul de clasificare 3 al adresei de livrare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.
den_clasificare3 varchar(50) Denumirea clasificarii 3

 

Exemplu import Json

{
    "parametri" :
           {
            "manage_existing" : 0,
            "id_importex" : "API20211104141925"
           },
   "linii": [
          {
            "id_intern": "",
            "id_extern": "1",
            "denumire": "denumire1",
            "id_partener": "",
            "cod_partener": "",
            "den_partener": "PARTENER1",
            "cod_tara": "RO",
            "den_localitate": "IASI",
            "den_regiune": "",
            "strada": "strada",
            "numar": "10",
            "bloc": "",
            "scara": "",
            "etaj": "",
            "apartament": "",
            "cod_postal": "",
            "telefon": "",
            "zona": "",
            "email": "",
            "gln": "0",
            "este_sediu": "1",
            "id_clasificare" : "57856(1)",
            "id_clasificare2" : "784994(1)",
            "id_clasificare3" : "34877(1)"
           }]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/adrese_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
    "id_importex" : "NX20180911150146",
    "id_document" : "8885894"
}

 •     Apeluri API v3 operaţii de citire
 • Importul arhivei de produse