Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import adrese


Apel API pentru import adrese de livrare
 
http://{ip}:{port}/api/v1/import/adrese
 
Câmp Tip Descriere
id_importex varchar (50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)
id_intern varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)
id_extern varchar (50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)
denumire varchar (50) Denumirea adresei partenerilor
id_partener varchar (25) Codul intern al partenerului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_partener sau den_partener)
cod_partener varchar (20) Codul partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau den_partener)
den_partener varchar (100) Denumirea partenerului (opțional dacă se specific id_partener sau cod_partener)
cod_tara char (2) Codul țării
id_localitate int Id-ul localității, din tabelul localități (opțional dacă se specifică den_localitate)
den_localitate varchar (100) Denumirea localității (opțional dacă se specifică id_localitate)
den_regiune varchar (100) Denumirea regiunii
strada varchar (50) Denumirea străzii existenta în adresa partenerului
numar varchar (6) Numărul din adresa partenerului
bloc varchar (50) Blocul din adresa partenerului
scara varchar (50) Scara din adresa partenerului
etaj varchar (50) Etajul din adresa partenerului
apartament varchar (50) Apartamentul din adresa partenerului
cod_postal varchar (7) Codul poștal din adresa partenerului
telefon varchar (25) Telefonul din adresa partenerului
zona varchar (25) Zona din adresa partenerului
gln int GLN
este_sediu bit Adresa partenerului poate fi sau nu sediul acestuia
cod_siruta numeric(6,0) Codul siruta al localitatii
observatii nvarchar(500) Observatii referitoare la adresa de livrare
cod_judet varchar(2) Codul judetului
id_extern_partener varchar(50) Id extern partener
 
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel
 
{
    "parametri" :
           {
            "manage_existing" : 0,
            "keep_data_on_err" : false,
            "updated_columns" : null
           },
   "linii": [
          {
            "id_intern": "",
            "id_extern": "1",
            "denumire": "denumire1",
            "id_partener": "",
            "cod_partener": "",
            "den_partener": "PARTENER1",
            "cod_tara": "RO",
            "den_localitate": "IASI",
            "den_regiune": "",
            "strada": "strada",
            "numar": "10",
            "bloc": "",
            "scara": "",
            "etaj": "",
            "apartament": "",
            "cod_postal": "",
            "telefon": "",
            "zona": "",
            "email": "",
            "gln": "0",
            "este_sediu": "1"
           }]
}
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/adrese_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
    "id_importex" : "NX20180911150146"
 }

 •     Raspunsuri primite
 • Importul arhivei de produse