Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import bonuri consum obiecte de inventar


Importul bonurilor de consum obiecte de inventar se realizeaza in doua etape:

Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.

Apelarea procedurii stocate importex_bonuri_consum_obiecte_inventar_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_bonuri_consum_obiecte_inventar_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: bco. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: linbcobiecte. Legatura cu antetul anluna + pl_bco + id_bco.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_bonuri_consum_obiecte_inventar avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_primitorvarchar(25)Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_primitor)
id_extern_primitorvarchar(25)Id-ul extern al primitorului (optional daca se specifica id_primitor sau den_primitor)
den_primitorvarchar(30)Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_primitor)
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_beneficiarvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_beneficiar sau den_beneficiar)
id_extern_beneficiarvarchar(50)Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar)
cif_beneficiarvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar)
den_beneficiarvarchar(100)Denumirea clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau cif_beneficiar)
cont_stornovarchar(17)Cont storno
observatiivarchar(250)Observatii document
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea pentru control final
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

ANEXA C. Tabel linii facturi clienti: importex_bonuri_consum_obiecte_inventar_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
data_expiraredateData expirarii (optional)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (optional)

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul bonurilor de consum obiecte de inventar:

ColoanaDescriere
BCO001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
BCO002Centru de profit nespecificat
BCO003Gestiune nespecificata
BCO004Primitor nespecificat
BCO005Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
BCO006Produs nespecificat
BCO007Cont produs nespecificat
BCO008Lipsa antet
BCO009Urmatoarele conturi sunt invalide
BCO010Cont debit invalid
BCO011Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
BCO013Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
BCO014Lipsa centru de profit in nomenclator
BCO015Urmatoarele denumiri nu identifica unic primitorul
BCO016Lipsa primitor in nomenclator
BCO017Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BCO018Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BCO019Lipsa partener in nomenclator
BCO020Document deja existent
BCO021Urmatoarele conturi sunt invalide
BCO022Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
BCO023Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
BCO024Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
BCO025Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
BCO026Lipsa produs in nomenclator
BCO027Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
BCO028Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
BCO029Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul
BCO030Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
BCO031Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic primitorul
BCO032Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BCO033Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
BCO034Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit

  •     Import adrese parteneri
  • Import bonuri de productie