Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import bonuri de productie


Importul bonurilor de productie se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_bonuri_productie_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_bonuri_productie_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

Antete de documente: bonuripp. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.

Linii de documente pentru produse: lbonuripp. Legatura cu antetul anluna + pl_bpp + id_bpp.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
import_mode tinyint 0 - Se importă antetele și liniile (valoare implicită)
1 - Identifică bonul de producție după id sau număr/dată și se importă linii, în plus față de cele existente
2 - Se importă antetele și liniile, dar se șterg liniile bonului de predare înainte
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_bonuri_productie avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_creditvarchar(17)Contul de credit
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_beneficiarvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_beneficiar sau den_beneficiar)
id_extern_beneficiarvarchar(50)Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar)
cif_beneficiarvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar)
den_beneficiarvarchar(100)Denumirea clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau cif_beneficiar)
observatiivarchar(250)Observatii document
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea pentru control final
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

ANEXA C. Tabel linii facturi clienti: importex_bonuri_productie_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
data_expiraredateData expirarii (optional)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (optional)
id_comandavarchar(25)Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_comandavarchar(50)Id-ul extern al comenzii(optional daca se specifica id_comanda)
serie_comandavarchar(10)Seria/numarul comenzii
numar_comandavarchar(20)Numarul comenzii
data_comandadateData comenzii

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul bonurilor de productie:

ColoanaDescriere
BPP001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
BPP002Centru de profit nespecificat
BPP003Gestiune nespecificata
BPP004Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
BPP005Produs nespecificat
BPP006Cont produs nespecificat
BPP007Lipsa antet
BPP008Urmatoarele conturi sunt invalide
BPP009Cont debit invalid
BPP010Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
BPP011Lipsa gestiune in nomenclator
BPP012Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
BPP013Lipsa centru de profit in nomenclator
BPP014Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BPP015Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BPP016Lipsa partener in nomenclator
BPP017Document deja existent
BPP018Urmatoarele conturi sunt invalide
BPP019Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
BPP020Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
BPP021Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
BPP022Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
BPP023Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
BPP024Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
BPP025Lipsa produs in nomenclator
BPP026Urmatoarele informatii nu identifica unic comanda client
BPP027Lipsa comanda client
BPP028Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
BPP029Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
BPP030Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
BPP031Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BPP032Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
BPP033Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic comanda client
BPP034Bonul de predare productie cu id-ul ... nu a fost gasit!
BPP035Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit

  •     Import bonuri consum obiecte de inventar
  • Import modificare pret amanunt