Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import bonuri fiscale


Importul bonurilor fiscale se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_bonuri_fiscale_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_bonuri_fiscale_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

  • Antete de documente: bonfisc. Cheia primara a tebelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: bonfisc_lin. Legatura cu antetul anluna + pl_bon + id_bon.
  • Linii de documente pentru plati: bonfisc_plt. Legatura cu antetul anluna + pl_bon + id_bon.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
tiparire_cm bit 0 - Bonul nu se va trimite către casa de marcat (valoare implicită)
1 - Bonul se va trimite către casa de marcat
fara_descarcare bit 0 - Se va realiza descărcarea din stoc (valoare implicită)
1 - Se va omite descărcarea din stoc
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor
tiparire_comenzi bit 0 - Nu se vor tipări comenzile către secțiile de bucătărie (valoare implicită)
1 - Se vor tipări comenzile către secțiile de bucătărie

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_bonuri_fiscale avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente deja importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
dispozitiv_fiscalsmallintNumarul dispozitivului fiscal (casa de marcat, imprimanta fiscala) din reteaua de vanzari. Este un numar care identifica unic un dispozitiv fiscal.
numar_zintNumarul de Z in cadrul caruia se relizeaza vanzarea.
numar_documentintNumarul bonului fiscal
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_clientvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
id_extern_clientvarchar(50)Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
cif_clientvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_clientvarchar(100)Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegatvarchar(25)Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegatvarchar(30)Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
id_agentvarchar(25)Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)
id_extern_agentvarchar(25)Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agentvarchar(30)Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent)
incasat_cashmoneySuma incasata utilizand metoda Numerar
incasat_cardmoneySuma incasata utilizand metoda Card
incasat_tichetmoneySuma incasata utilizand metoda Tichete valorice
incasat_cecmoneySuma incasata utilizand metoda CEC/OP
incasat_protocolmoneySuma incasata utilizand metoda Protocol
incasat_consummoneySuma incasata utilizand metoda Consum
incasat_hotelmoneySuma incasata utilizand metoda Hotel
incasat_contract_cu_bonmoneySuma incasata utilizand metoda Contract cu bon
incasat_contract_fara_bonmoneySuma incasata utilizand metoda Contract fara bon
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea inclusiv TVA pentru control final
numar_bonurivarchar(20)Numarul bonuri (optional)
incasat_plt_modernamoneySuma incasata utilizand metodata Plata moderna
id_masavarchar(25)Codul intern al mesei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_masa si numar_salon)
numar_masanumeric(5,0)Numar masa (optional daca se specifica id_masa). Daca doriti identificarea dupa acest camp, obligatoriu trebuie sa trimiteti si numar_salon
numar_salonnumeric(2,0)Numarul salonului (obligatoriu daca se specifica numar_masa)
schimbtinyintSchimb
nr_persoanetinyintNumarul de persoane
data_vanzaredatetimeData documentului de vanzare
observatiivarchar(500)Observatii (optional)
incasat_postpaymoneySuma incasata utilizand metoda Postpay
tip_serviretinyint 0 - In locatie
10 - Livrare proprie
11 - Livrare cu Glovo
12 - Livrare cu Uber Eats
13 - Livrare cu Tazz
14 - Livrare cu TakeAway
15 - Livrare cu Bolt
16 - Livrare cu Pizza Delivery
20 - Preluare client
id_posnumeric(18,0)Id POS setat pe dispozitivul fiscal

 

ANEXA C. Tabel linii: importex_bonuri_fiscale_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
cod_produsvarchar(50)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(173)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA
cota_tva_iesintCota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirarii (optional)
id_comandavarchar(25)Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_comandavarchar(50)Id-ul extern al comenzii (optional daca se specifica id_comanda)
serie_comandavarchar(10)Seria/numarul comenzii
numar_comandavarchar(20)Numarul comenzii
data_comandadateData comenzii
tip_produs_consumvarchar(3)Tip produs consum
cont_produs_consumvarchar(17)Cont produs consum
discountmoneyDiscount
discount_procdecimal(5,2)Discount procentual
den_suplimentaravarchar(500)Denumire suplimentara

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul bonurilor fiscale:

ColoanaDescriere
BFR001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
BFR002Gestiune nespecificata
BFR003Incasare nespecificata
BFR004Produs nespecificat
BFR005Cont produs nespecificat
BFR006Lipsa antet ...
BFR007Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea ...
BFR008Lipsa gestiune in nomenclator ...
BFR009Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul ...
BFR010Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul ...
BFR011Lipsa partener in nomenclator ...
BFR012Document deja existent ...
BFR013Urmatoarele conturi sunt invalide ...
BFR014Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii ...
BFR015Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii ...
BFR016Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul ...
BFR017Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul ...
BFR018Lipsa produs in nomenclator ...
BFR020Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
BFR021Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
BFR022Exista linii cu pret de achizitie negativ
BFR023Exista linii cu pret de vanzare negativ
BFR024Datele specificate nu identifica unic comanda de client
BFR025Lipsa comanda client
BFR026Clientul din comanda client nu corespunde cu cel de pe bonul fiscal
BFR027Dispozitiv fiscal nespecificat
BFR028Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
BFR029Lipsa delegat in nomenclator
BFR030Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
BFR031Lipsa agent in nomenclator
BFR032Plata prin [Protocol] exclude alte modalitati de plata pe acelasi bon
BFR033Plata prin [Consum] exclude alte modalitati de plata pe acelasi bon
BFR034Urmatoarele conturi produse consumabile sunt invalide
BFR035Urmatoarele conturi produse consumabile nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
BFR036Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
BFR037Procent discount invalid
BFR038Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
BFR039Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
BFR040Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
BFR041Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic comanda client
BFR042Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
BFR043Urmatoarele numere nu identifica unic masa
BFR044Lipsa masa in nomenclator
BFR045Tip servire invalid
BFR046Lipsa POS in nomenclator

  •     Import avize clienti
  • Import incasari si plati