Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import buletine de analiza


Importul buletinelor de analiza se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelelor este prezentata in anexa B .
  • Apelarea procedurii stocate importex_lab_buletine_vinuri_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_lab_buletine_vinuri_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Tabelul unde se salveaza buletinele de analiza: lab_buletine_analiza. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antet: importex_lab_buletine_analiza avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)Id unic pentru identificarea documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_gestiune sau den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_agentvarchar(25)Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_agent sau den_agent)
id_extern_agentvarchar(25)Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agentvarchar(100)Denumirea agentului de vanzari (optional daca se specifica id_agent sau id_extern_agent)
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs, id_extern_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau cod_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
data_intraredateData intrarii produsului
data_expiraredateData expirarii produsului
corespundebitSe completeaza cu 1 daca produsul este in conformitate cu normele vitivinicole.
observatiivarchar(max)Observatii
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
id_externvarchar(25)Id-ul extern al buletinului de analiza
aspectnvarchar(50)Aspectul vinului
culoarenvarchar(50)Culoarea vinului
gustnvarchar(50)Gustul vinului
mirosnvarchar(50)Mirosul vinului
concentratie_alcoolicanumeric(10,2)Concentratia alcoolica a vinului
aciditate_totalanumeric(10,2)Aciditate totala (g/l in acid tartric)
aciditate_volatilanumeric(10,2)Aciditate volatila (g/l in acid acetic)
dioxid_sulf_libernumeric(10,2)Dioxid de sulf liber (mg/l)
dioxid_sulf_totalnumeric(10,2)Dioxid de sulf total (mg/l)
extract_sec_nereducatornumeric(10,2)Extract sec nereducator (g/l)
zaharuri_reducatoarenumeric(10,2)Zaharuri reducatoare (g/l)
densitate_relativanumeric(10,2)Densitate relativa la +20°C

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul buletinelor de analize:

ColoanaDescriere
LBV001Lipsa date
LBV002Gestiune nespecificata
LBV003Agent economic nespecificat
LBV004Produs nespecificat
LBV005Data intrare nespecificata
LBV006Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
LBV007Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
LBV008Lipsa gestiune in nomenclator
LBV009Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
LBV010Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
LBV011Lipsa agent in nomenclator
LBV012Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
LBV013Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
LBV014Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
LBV015rmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
LBV016Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
LBV017Lipsa produs in nomenclator

  •     Import P.V. de asamblare
  • Import foi utilaje