Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import cantitati limite


Importul cantitatilor limite se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_cant_lim_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_cant_lim_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Cantitati limite: cant_limite.
    • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele neschimbate
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_cant_lim avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_externvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau denumire_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau denumire_produs)
denumire_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica denumire_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau denumire_gestiune)
denumire_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cantitate_minimanumeric(13,3)Cantitatea minima
cantitate_maximanumeric(13,3)Cantitatea maxima
cantitate_aprovizionarenumeric(13,3)Cantitatea aprovizionare
cantitate_aprovizionare_furnizornumeric(13,3)Cantitatea aprovizionare furnizor

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul cantitatilor limite:

ColoanaDescriere
CL001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
CL002Produs nespecificat
CL003Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
CL004Lipsa gestiune in nomenclator
CL005Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
CL006Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul
CL007Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
CL008Lipsa produs in nomenclator
CL009Urmatoarele ID-uri externe exista deja in nomenclator
CL010Urmatoarele produse exista deja in nomenclator
CL011Urmatoarele ID-uri de cantitati nu identifica unic cantitatile in nomenclator
CL012Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
CL013Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea

  •     Import avize custodie clienti
  • Import interventii