Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import centre de profit


Importul centrelor de profit se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_centre_profit_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_centre_profit_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Nomenclator: obiective. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele centrului de profit existent
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele centrului de profit neschimbate
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_centre_profit avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
numenvarchar(100)Numele centrului de profit
aninactivsmallintAnul din care centrul de profit incepe sa fie inactiv
exclus_declaratie_101bitSe completeaza cu 1 daca centrul de profit este exclus din declaratia 101
id_atribut1varchar(25)Id-ul atributului 1, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut1char(50)Numele atributului 1
id_atribut2varchar(25)Id-ul atributului 2, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut2char(50)Numele atributului 2
id_atribut3varchar(25)Id-ul atributului 3, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut3char(50)Numele atributului 3
id_atribut4varchar(25)Id-ul atributului 4, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut4char(50)Numele atributului 4
id_atribut5varchar(25)Id-ul atributului 5, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
nume_atribut5char(50)Numele atributului 5
buget_veniturinumeric(15,2)Buget venituri
buget_cheltuielinumeric(15,2)Buget cheltuieli
errorlistvarchar(max)Lista a erorilor aparute la validarea importurilor
id_externvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul centrelor de profit:

ColoanaDescriere
CPROF001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
CPROF002Denumire nespecificata
CPROF003Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 1
CPROF004Lipsa atribut 1 in nomenclator
CPROF005Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 2
CPROF006Lipsa atribut 2 in nomenclator
CPROF007Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 3
CPROF008Lipsa atribut 3 in nomenclator
CPROF009Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 4
CPROF010Lipsa atribut 4 in nomenclator
CPROF011Urmatoarele denumiri nu identifica unic atributul 5
CPROF012Lipsa atribut 5 in nomenclator

  •     Import zilieri
  • Import formatii de lucru