Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import cheltuieli in avans


Importul cheltuielilor in avans se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul de antet a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_cheltuieli_in_avans_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_cheltuieli_in_avans_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

  • Antetul documentelor: cheltuieliav. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_cheltuieli_in_avans avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
data_startdateData de start
sold_initialnumeric(15,2)Suma initial
rata_lunaranumeric(15,2)Rata lunara platita
explicatiivarchar(250)Explicatii document
cont_debitvarchar(17)Contul de debit
cont_creditvarchar(17)Contul de credit
cont_db_gestvarchar(17)
cont_cr_gestvarchar(17)
tip_corespchar(1)Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
P - corespondentul este un partener
S - corespondentul este un salariat
G - corespondentul este o gestiune
O - corespondentul este un centru de profit
Daca nu se specifica niciun corespondent atunci acest camp va ramane necompletat
id_corespvarchar(25)Codul intern al corespondentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_coresp sau den_coresp)
id_extern_corespvarchar(50)Id-ul extern al corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau den_coresp)
cif_ corespvarchar(20)Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (optional daca se specifica id_coresp sau den_coresp)
den_ corespvarchar(100)Denumirea corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau cif_coresp)
tip_bugetintTip buget
anexa_bugetvarchar(3)Anexa buget
ind_func_bugetvarchar(17)Indicator functional buget
ind_econ_bugetvarchar(11)Indicator economic buget
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
id_punct_lucrusmallintId-ul punctului de lucru (optional daca se specifica den_punct_lucru)
den_punct_lucruvarchar(30)Denumirea punctului de lucru (optionala daca se specifica id_punct_lucru)

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul cheltuielilor in avans:

ColoanaDescriere
CHA001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare.)
CHA002Denumire centru profit nespecificata.
CHA003Data start nespecificata.
CHA004Sold initial nespecificat.
CHA005Rata lunara nespecificata.
CHA006Cont debit nespecificat.
CHA007Cont credit nespecificat.
CHA008Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit.
CHA009Lipsa centru de profit in nomenclator.
CHA010Urmatoarele conturi sunt invalide.
CHA011Cont debit invalid.
CHA012Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea.
CHA013Lipsa gestiune in nomenclator.
CHA014Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit.
CHA015Lipsa centru de profit in nomenclator.
CHA016Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul.
CHA017Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator.
CHA018Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul.
CHA019Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul.
CHA020Lipsa partener in nomenclator.
CHA021Sesiunea documentului a fost blocata la modificari.
CHA022Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta.
CHA023Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
CHA024Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
CHA025Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
CHA026Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
CHA027Urmatoarele denumiri nu identifica unic punctul de lucru
CHA028Lipsa punct de lucru in nomenclator sau punct de lucru invalid

  •     Import arhiva produse
  • Import venituri in avans