Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import clase produse


Importul nomenclatorului de clase produse se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_clase_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_clase_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Nomenclator clase bunuri si servicii: nomen1.
    • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id
    • Legatura cu tabelul de grupe nomen0 este: pl_grupa + id_grupa

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele clasei existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele clasei neschimbate
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_clase_produse avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_internvarchar(25)Codul intern al clasei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica denumire).
Folosit pentru suprascrierea claselor care nu au id extern.
id_clasavarchar(25)Id-ul extern al clasei
tipchar(1)Pentru tip produs utilizati una din variantele:
N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata ... etc)
P = Cheltuieli (achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli ... etc)
S = Servicii oferite (servicii proprii vandute catre clienti)
W = Discounturi oferite
X = Discounturi primite
M = Imobilizari
denumirevarchar(52)Denumirea clasei (optional daca se specifica id_clasa)
id_grupavarchar(25)Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_grupa)
den_grupavarchar(30)Denumirea grupei de produse (optional daca se specifica id_grupa).
cod_priorvarchar(3)Aliasul contului prioritar al clasei
error_listvarchar(MAX)Lista a erorilor aparute la validarea importurilor

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul claselor de produse:

ColoanaDescriere
CLS001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
CLS002Denumire nespecificata
CLS003Tip produs invalid
CLS004Urmatoarele denumiri nu identifica unic grupa
CLS005Lipsa grupa in nomenclator...
CLS006Urmatoarele ID-uri exista deja in nomenclator:
CLS007Urmatoarele denumiri exista deja in nomenclator

  •     Import parteneri
  • Import produse