Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import coduri echivalente


Importul codurilor echivalente se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_nomen4_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_nomen4_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Nomenclatorul: nomen4.
    • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele codului echivalent existent
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele codului echivalent neschimbate
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_nomen4 avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_externvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(110)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
descrierevarchar(30)Tipul codului echivalent:
- Client
- Client-EAN
- Furnizor
- Cod origine
- Cod NC cereale
- Varianta ambalare
- Limba straina 1
- Limba straina 2
- UM suplimentara NC8
- Cod CPV
id_partenervarchar(25)Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_partener sau den_partener)
id_extern_partenervarchar(50)Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau cif_partener)
cif_partenervarchar(20)Codul fiscal / CNP al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau den_partener)
den_partenervarchar(100)Denumirea partenerului (optional daca se specifica id_partener sau cif_partener)
cod_externvarchar(20)Codul extern al codului echivalent
denumirevarchar(110)Denumirea codului echivalent
umvarchar(8)Unitatea de masura a codului echivalent
conv_umvarchar(110)Conversia unitatii de masura a codului echivalent

 

ANEXA C. Tabelul cu erori posibile la importul codurilor echivalente:

ColoanaTip
N4D001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
N4D002Produs nespecificat
N4D003Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
N4D004Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
N4D005Lipsa produs in nomenclator
N4D006Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
N4D007Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
N4D008Lipsa partener in nomenclator
N4D009Urmatoarele ID-uri externe exista deja in nomenclator
N4D010Urmatoarele valori exista deja in nomenclator
N4D011Urmatoarele ID-uri de produs nu identifica unic produsul in nomenclator
N4D012Urmatoarele valori exista deja in nomenclator
N4D013Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
N4D014Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul

  •     Import transfer produse
  • Import preturi de vanzare produse