Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import comenzi clienti


Importul comenzilor de clienti se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete, linii si linii antecalcul a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii, campul id_document, iar pentru legatura dintre linii si linii antecalcul, campul id_linie_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B, C, D si E.
  • Apelarea procedurii stocate importex_comenzi_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa E.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_comenzi_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: comenziclienti. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lincomnzclienti. Legatura cu antetul anluna + pl_comcli + id_comcli.
  • Linii de documente pentru produsele din antecalcul devize: lincomnzclienti_antecalcul. Legatura cu liniile anluna + pl_comcli + id_comcli.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
id_linie_document varchar(25) Se va importa doar linia comenzii cu id-ul transmis. În cazul în care se trimite NULL se vor importa toate liniile documentului. Valoarea implicită este NULL.
import_mode tinyint 0 - Se importă antetele și liniile (valoare implicită)
1 - Identifică comanda după id sau număr/dată și se importă linii, în plus față de cele existente
2 - Se importă antetele și liniile, dar se șterg liniile comenzii înainte
aplica_promo bit 0 - Nu se vor aplica promoțiile automat la validarea documentelor (valoare implicită)
1 - Se va vor aplica automat promoțiile la validarea documentelor
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_comenzi_clienti avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(50)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului (Comanda client, Comanda interna, Deviz lucrari) (optional, implicit Comanda client)
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
data_valabildateData de valabilitate a comenzii
data_livraredateData livrarii
scadentasmallintNumar de zile scadente de la data documentului
monedachar(3)Moneda ( RON, EUR) (optional, implicit RON)
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_clientvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
id_extern_clientvarchar(50)Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_client, cif_client, den_client)
cif_clientvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_clientvarchar(100)Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
id_agentvarchar(25)Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)
id_extern_agentvarchar(25)Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent, den_agent)
den_agentvarchar(60)Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent)
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegatvarchar(25)Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat, den_delegat)
den_delegatvarchar(100)Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
id_pregatirevarchar(25)Codul intern alsalariatului insarcinat cu pregatirea comenziiin formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_pregatire)
id_extern_pregatirevarchar(25)Id-ul extern al pregatirii (optional daca se specifica id_pregatire, den_pregatire)
den_pregatirevarchar(30)Denumirea salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii (optional daca se specifica id_pregatire)
id_adresavarchar(25)Codul intern al adresei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa)
id_extern_adresavarchar(50)Id-ul extern al adresei (optional daca se specifica id_adresa, den_adresa)
den_adresavarchar(200)Denumirea adresei (optional daca se specifica id_adresa)
observatiivarchar(250)Observatii document
rezervarebitCu rezervare marfa pe stoc
aprobarebitComanda aprobata
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea inclusiv TVA pentru control final
id_rutavarchar(25)Codul intern al rutei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci ruta este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_ruta)
den_rutavarchar(100)Denumirea rutei (optional daca se specifica id_ruta)
id_gestiune_invarchar(25)Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_int)
den_gestiune_invarchar(30)Denumirea gestiunii de intrare(optional daca se specifica id_gestiune_int)
id_programvarchar(25)Codul intern al programului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci programul este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_program)
den_programvarchar(250)Denumirea programului (optional daca se specifica id_program)
discountmoneyDiscount
discount_procdecimal(5,2)Discount procentual
id_cursavarchar(25)Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional, daca se specifica den_cursa)
den_cursavarchar(100)Denumirea cursei (optional, daca se specifica id_cursa)
taxare_inversabitComanda cu taxare inversa (optional, implicit 0)
blocare_aplicare_promobitBlocare aplicare promotii. In cazul in care se completeaza cu valoarea 1, promotiile nu se vor mai aplica la adaugarea comenzii.
blocare_aplicare_taxebitBlocare aplicare taxe. In cazul in care se completeaza cu valoarea 1, taxele nu se vor mai calcula la validarea comenzii in NexusERP.
id_curiernumeric(18,0)Id-ul curierului (Optional daca se specifica nume_curier)
nume_curiervarchar(100)Nume curier. Optional daca se specifica id_curier.
id_mod_livrarenumeric(18,0)Id mod livrare (Optional daca se specifica den_mod_livrare). Sunt modurile de livrare din pagina "Modalitati livrare" din Magazine Online.
den_mod_livrarenvarchar(200)Denumire mod livrare (Optional daca se specifica id_mod_livrare). Sunt modurile de livrare din pagina "Modalitati livrare" din Magazine Online.
obs_tip_fctnvarchar(500)Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul facturii fiscale.
val_rambursnumeric(15,2)Se completeaza valoarea ramburs.
identifvarchar(50)Se completeaza identificatorul comenzii.
id_emagnumeric(18,0)Id-ul magazinului online
id_proiectvarchar(25)Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_proiect).
den_proiectnvarchar(150)Denumirea proiectului(optional daca se specifica id_proiect).

 

ANEXA C. Tabel linii: importex_comenzi_clienti_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(173)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_vanzaremoneyPretul de vanzare fara TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare cu TVA)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare fara TVA)
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirarii (optional)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (optional)
discountmoneyDiscount
discount_procdecimal(5,2)Discount procentual
pret_furnizormoneyPretul de achizitie al produsului de la furnizor
id_linie_documentvarchar(25)Id linie document utilizat pentru relatia cu tabela importex_comenzi_clienti_antecalcul
id_ofertavarchar(25)Codul intern al ofertei in formatul ID(PCT_LCR) sau ANLUNA_PCT_LCR_ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_ofertavarchar(10)Seria/numarul ofertei
numar_ofertavarchar(20)Numarul ofertei
data_ofertadateData ofertei

 

ANEXA D. Tabel linii: importex_comenzi_clienti_antecalcul avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_linie_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(173)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
id_manoperavarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
den_manoperavarchar(250)Denumirea manoperei (optional daca se specifica id_manopera)
pret_furnizormoneyPretul de achizitie fara TVA in moneda facturii
pret_vanzaremoneyPretul de vanzare fara TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare cu TVA)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare fara TVA)
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (optional)
id_promotie_doritanumeric(18,0)Id-ul promotiei dorite
promotie_doritavarchar(30)Denumirea promotiei dorite

 

ANEXA E. Tabel erori posibile la importul comenzilor de clienti:

ColoanaDescriere
CCL001Lipsa date
CCL002client nespecificat
CCL003Gestiune nespecificata
CCL004Moneda nespecificata
CCL005Produs nespecificat
CCL006Cont produs nespecificat
CCL007Lipsa antet
CCL008Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
CCL009Lipsa moneda in nomenclator
CCL010Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
CCL011Lipsa gestiune in nomenclator
CCL012Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
CCL013Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
CCL014Lipsa partener in nomenclator
CCL015Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
CCL016Lipsa agent in nomenclator
CCL017Document deja existent
CCL018Urmatoarele conturi sunt invalide
CCL019Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
CCL020Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
CCL021Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
CCL022Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
CCL023Lipsa produs in nomenclator
CCL024Lipsa produs discount in nomenclator
CCL025Procent discount invalid
CCL026Urmatoarele denumiri nu identifica unic o ruta
CCL027Lipsa ruta in nomenclator
CCL028Urmatoarele denumiri nu identifica unic un program de target
CCL029Lipsa program target in nomenclator
CCL030Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa
CCL031Lipsa adresa in nomenclator
CCL032Tip document invalid
CCL033Gestiune intrare nespecificata pentru comanda interna
CCL034Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea de intrare
CCL035Lipsa gestiune intrare in nomenclator
CCL036Urmatoarele denumiri nu identifica unic o cursa
CCL037Lipsa cursa in nomenclator
CCL038Urmatoarele conturi sunt invalide
CCL039Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
CCL040Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
CCL041Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
CCL042Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
CCL043Lipsa produs in nomenclator
CCL044Urmatoarele denumiri nu identifica unic manopera
CCL045Lipsa manopera in nomenclator
CCL046Urmatoarele denumiri nu identifica unic o sursa marketing
CCL047Lipsa sursa marketing in nomenclator
CCL048Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic distribuitorul
CCL049Urmatoarele denumiri nu identifica unic distribuitorul
CCL050Lipsa distribuitor in nomenclator
CCL051Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
CCL052Lipsa delegat in nomenclator
CCL053Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
CCL054Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
CCL055Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
CCL056Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
CCL057Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic o adresa de livrare
CCL058Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
CCL059Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
CCL060Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
CCL061Comanda cu id-ul ... nu a fost gasita!
CCL062Calcul eronat pret vanzare pentru produsul
CCL063Unitatea de masura pentru articolul ... nu permite cantitati fractionare.
CCL064Nu am găsit produsul ... in lista de pret!
CCL065Urmatoarele denumiri nu identifica unic curierul
CCL066Lipsa curier in nomenclator
CCL067Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
CCL068Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
CCL069Lipsa centru de profit in nomenclator
CCL070Urmatoarele denumiri nu identifica unic promotia dorita
CCL071Lipsa promotie dorita in nomenclator
CCL072Urmatoarele denumiri nu identifica unic modul de livrare
CCL073Lipsa mod livrare in nomenclator
CCL074Lipsa model comanda client
CCL075Numar nespecificat
CCL076Lipsa magazin in nomenclator
CCL077Urmatoarele denumiri nu identifica unic o locatie
CCL078Lipsa locatie in nomenclator
CCL079Urmatoarele informatii nu identifica unic oferta de client
CCL080Lipsa oferta client
CCL081Clientul din oferta de client nu corespunde cu cel de pe comanda
CCL082Lipsa produs in oferta client
CCL083Urmatoarele denumiri nu identifica unic proiectul
CCL084Lipsa proiect in nomenclator
CCL085Urmatorii parteneri sunt blocati
CCL086Urmatorii distribuitori sunt blocati
CCL087Data document nespecificata

  •     Import incasari si plati
  • Import adrese parteneri