Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import comenzi furnizori


Importul comenzilor de furnizori se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_comenzi_furnizori_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_comenzi_furnizori_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: comenzifurnizori. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lincomnzfurnizori. Legatura cu antetul anluna + pl_cmd + id_cmd.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_comenzi_furnizori avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului (format dintr-o parte numerica de pana la 10 cifre, urmata de un sufix de pana la 10 caractere alfanumerice)
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune, den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_furnizorvarchar(25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor)
id_extern_furnizorvarchar(50)Id-ul extern al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizorvarchar(20)Codul fiscal / CNP al furnizorului(optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizornvarchar(200)Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau cif_furnizor)
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat sau id_extern_delegat)
id_extern_delegatvarchar(25)Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegatvarchar(100)Denumire delegat (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat)
id_agentvarchar(25)Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent sau id_extern_agent)
id_extern_agentvarchar(25)Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agentvarchar(100)Denumire agent (optional daca se specifica id_agent sau id_extern_agent)
id_adresa_incarcarevarchar(25)Codul intern al adresei de incarcare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa_incarcare sau id_extern_adresa_incarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.
id_extern_adresa_incarcarevarchar(50)Id-ul extern al adresei de incarcare (optional daca se specifica id_adresa_incarcare sau den_adresa_incarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.
den_adresa_incarcarevarchar(200)Denumire adresa de incarcare (optional daca se specifica id_adresa_incarcare sau id_extern_adresa_incarcare).Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.
id_adresa_descarcarevarchar(25)Codul intern al adresei de descarcare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa_descarcare sau id_extern_adresa_descarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit
id_extern_adresa_descarcarevarchar(50)Id-ul extern al adresei de descarcare (optional daca se specifica id_adresa_descarcare sau den_adresa_descarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit.
den_adresa_descarcarevarchar(200)Denumire adresa de descarcare (optional daca se specifica id_adresa_descarcare sau id_extern_adresa_descarcare).Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit.
id_curiernumeric(18,0)Id-ul curierului (optional daca se specifica nume_curier)
nume_curiervarchar(100)Nume curier (optional daca se specifica id_curier)
id_proiectvarchar(25)Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_proiect)
den_proiectvarchar(150)Denumirea proiectului (optional daca se specifica id_proiect)
observatiivarchar(250)Observatii
id_clasificarevarchar(25)Codul intern al clasificarii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_clasificare)
den_clasificarevarchar(30)Denumirea clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare)
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea). Valabil pentru comenzile care au acelasi deviz in linii.

 

ANEXA C. Tabel linii comenzi furnizori: importex_comenzi_furnizori_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_produs, cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(50)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie
monedachar(3)Moneda ( RON, EUR) (optional, implicit RON)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul comenzilor de furnizori:

ColoanaDescriere
CMZF001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
CMZF002Numar nespecificat
CMZF003Furnizor nespecificat
CMZF004Gestiune nespecificata
CMZF005Produs nespecificat
CMZF006Moneda nespecificata
CMZF007Lipsa antet
CMZF008Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
CMZF009Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
CMZF010Lipsa gestiune in nomenclator
CMZF011Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
CMZF012Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
CMZF013Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
CMZF014Lipsa partener in nomenclator
CMZF015Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
CMZF016Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
CMZF017Lipsa agent in nomenclator
CMZF018Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
CMZF019Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
CMZF020Lipsa delegat in nomenclator
CMZF021Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea
CMZF022Lipsa clasificare in nomenclator
CMZF023Urmatoarele denumiri nu identifica unic proiectul
CMZF024Lipsa proiect in nomenclator
CMZF025Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic adresa de incarcare
CMZF026Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa de incarcare
CMZF027Lipsa adresa incarcare in nomenclator
CMZF028Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic adresa de descarcare
CMZF029Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa de descarcare
CMZF030Lipsa adresa descarcare in nomenclator
CMZF031Urmatoarele denumiri nu identifica unic curierul
CMZF032Lipsa curier in nomenclator
CMZF033Document deja existent
CMZF034Urmatoarele conturi sunt invalide
CMZF035Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
CMZF036Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
CMZF037Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
CMZF038Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
CMZF039Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
CMZF040Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
CMZF041Lipsa produs in nomenclator
CMZF042Cont produs nespecificat
CMZF043Contul produsului nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat
CMZF044Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
CMZF045Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
CMZF046Lipsa moneda in nomenclator
CMZF047Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
CMZF048Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta!
CMZF049Valoarea totala a documentuluieste diferita de cea declarata
CMZF050Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator

  •     Import justificari avansuri
  • Accesare externa parteneri