Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import condică prezență personal


Importul în condică prezență se realizează în două etape:

  • Inserarea în tabelul buffer a informațiilor corecte și complete. Structura tabelului este prezentată în anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_jurnal_sistem_acces_personal_exec care validează, importă datele și golește tabelul-buffer. În cazul în care datele nu sunt corecte procedura întoarce o excepție și întregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentată în anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_jurnal_sistem_acces_personal_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocată verifică consistența efectului de anulare a datelor deja importate și, după caz, realizează ștergerea efectivă a datelor sau întoarce un mesaj de eroare.

Puteți consulta următorul tabel pentru a verifica în prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Tabel: online_condica
    • Cheia primară a tabelului: id

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele documentului existent
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele neschimbate
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel intermediar import: importex_jurnal_sistem_acces_personal, având structura:

ColoanăTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)
id_salariatvarchar(25)Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cnp_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)
cnp_salariatvarchar(13)Codul numeric personal al salariatului/CNP (opțional dacă se specifică id_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)
marca_salariatvarchar(13)Marca salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat sau cnp_salariat sau den_salariat)
den_salariatvarchar(100)Denumirea salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat sau cnp_salariat sau marca_salariat)
datadatetimeData intrării/ieșirii (obligatorie la import)
intrare_iesirebit1 = Intrare/IN, 0 = Ieșire/OUT (obligatoriu la import)

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul în condică prezență:

Cod eroareDescriere
CND001Lipsă date
CND002Salariat nespecificat
CND003Dată nespecificată
CND004Următoarele coduri numerice personale nu identifică unic salariatul
CND005Următoarele mărci nu identifică unic persoana
CND006Următoarele denumiri nu identifică unic salariatul
CND007Lipsă salariat în nomenclator
CND008Următoarele înregistrări există deja în condică prezență

  •     Transmitere rapoarte pe e-mail
  • Import parteneri