Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus Salarii

Nexus Salarii progres

loading

Import contracte de munca


Pentru a calcula salariile in Nexus, un pas important în fiecare lună îl reprezintă introducerea noilor contracte de muncă.

 

Aceasta operațiune poate fi făcută manual sau prin import.

 

În cazul unei firme prestatoare de servicii de salarizare către clienți care au o fluctuație mare de personal, operațiunea de introducere manuală a contractelor de muncă poate deveni o adevărată corvoadă.

În acest caz este recomandat să facem un import al acestor informații dintr-un fișier excel pregătit de către client.

Acest import se poate face și în cazul în care nu ne confruntăm neapărat cu o fluctuație mare de personal, dar nu dorim să primim de la clientul nostru contractele de muncă scanate, ci dorim să avem structurate informațiile din contractele de muncă într-o formă mai simplă, din care să putem prelua informațiile în Nexus.

 

Modelul fișierului de import

 

Modelul fișierului de import poate fi descărcat de mai jos:

Model-import_-contracte-munca.xls

 

Structura fișierului de import

 

Structura acestui fișier este următoarea:

 

Denumire câmpTip câmpDescriere câmp
numar_documentvarchar (20)Numărul contractului de muncă
data_documentDATEData contractului de muncă
id_salariatvarchar (25)Id-ul salariatului (opțional dacă se specifică cnp_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
cnp_salariatvarchar (13)CNP-ul salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
marca_salariatvarchar(13)Marca salariatului (opțional dacă se specifică cnp_salariat, id_salariat sau den_salariat)
den_salariatvarchar(100)Numele si prenumele salariatului
data_inceputDATEData de început a activității salariatului 
data_sfarsitDATEData de sfârșit a activității salariatului
normadecimal(2,3)Norma locului de muncă
tip_oredecimal(1,0)Tip ore pontaj. Valorile posibile : 1 = Regie, 2 = Acord. Implicit, are valoarea 1.
salariu_bazadecimal (10,0)Salariul de bază
scutit_impozitBITPoate avea urmatoarele valori: 0 = nu este scutit de la plata impozitului, 1 = este scutit de la plata impozitului
cor_ocupatievarchar(6)Ocupația conform COR
id_functie_intvarchar(25)Id-ul funcției interne (opțional dacă se specifică den_functie_int)
cod_functie_intvarchar(10)Codul funcției interne
den_functie_intvarchar(100)Denumirea funcției interne (opțional dacă se specifică id_functie_int)
id_formatievarchar(25)Id-ul formației de lucru (opțional dacă se specifică den_formatie)
den_formatievarchar (10)Denumirea formației de lucru (opțional dacă se specifică id_formatie)
id_locmuncavarchar(25)Id-ul locului de muncă (opțional dacă se specifică den_locmunca)
den_locmuncavarchar (10)Denumirea locului de muncă (opțional dacă se specifică id_locmunca)
casa_asigurarichar(2)Casa de asigurari de sănătate
detaliivarchar (100)Detalii
calc_ticBITPoate avea valorile 0 = nu se acordă tichete de masă, 1 = se acordă tichete de masă
zile_co_contractdecimal(2,0)Numărul zilelor de concediu de odihnă conform contractului de muncă
id_tip_contractdecimal(2,0)Tipul contractului de muncă. Implicit are valoarea 1 (CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA (REVISAL)).
sectiunechar(1)Secțiunea din Declarația 112. Poate avea valorile A = pentru sectiunea A/B, C = pentru sectiunea C
id_asigurat112decimal (3,0)Numărul tipului de asigurat din structura de validări a declarației 112 (Nomenclator 5 si Nomeclator 6)

 

Tipuri de contracte de muncă

 

Valorile pentru câmpul Tipul contractului de muncă pot fi cele din tabelul de mai jos:

 

Valoare câmpTip contract
1   CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA (REVISAL)
2   CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA (REVISAL)
3   CONTRACT DE MUNCA LA DOMICILIU (REVISAL)
4   CONTRACT DE MUNCA TEMPORARA (REVISAL)
6   ALTE TIPURI DE CONTRACTE
7   VENIT DIN ALTA PERIOADA - HOTARARE JUDECATOREASCA
8   VENIT DIN ALTA PERIOADA - PRIMA DE NATURA OCAZIONALA
9   VENIT DIN ALTA PERIOADA - SUME DIN PROFITUL NET
10  VENIT DIN ALTA PERIOADA - PRIMA/BONUS PREVAZUTA IN CONTRACT
11  VENIT DIN ALTA PERIOADA - AL 13-LEA SALARIU
12  VENIT DIN ALTA PERIOADA - RESTANTE DE PLATA DIN PERIOADELE ANTERIOARE
13  VENIT DIN ALTA PERIOADA - ALTELE 
14 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA TINERI DEZAVANTAJATI (REVISAL)
15  CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA CU CLAUZA DE TELEMUNCA (REVISAL)
16  CONTRACT DE MUNCA TEMPORARA CU CLAUZA DE TELEMUNCA (REVISAL)
17  VENITURI IN BANI SAU IN NATURA - TERTI

 

Odată fișierul pregătit, putem trece la etapa importului.

 

Asistentul de import contracte de muncă

 

Operațiunea de import a contractelor de muncă o facem cu ajutorul asistentului de import, din modulul Contracte de muncă:

 

Import contracte de munca

 

Configurarea importului în Nexus

 

După apelarea asistentului, configurăm un model de import, urmând pașii descriși în articolul:

Utilitar import date din fișier extern

 

În urma importului pot rezulta o serie de erori, în funcție de care va trebui să corectăm informațiile din fișierul de import.

 

Erori posibile înregistrate la import

 

Posibilele erori la importul contractelor de munca le regăsim în tabelul de mai jos:

Cod eroare Semnificație eroare
CCLA001 Lipsă date
CMS002 Salariat nespecificat
CMS003 Data contract de muncă nespecificată
CMS004 Formație de lucru nespecificată
CMS005 Loc de munca nespecificat
CMS006 Următoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul
CMS007 Următoarele mărci nu identifica unic persoana
CMS008 Următoarele denumiri nu identifica unic salariatul
CMS009 Lipsă salariat în nomenclator
CMS010 Următoarele coduri COR nu identifică unic funcția
CMS011 Următoarele denumiri nu identifică unic funcția
CMS012 Lipsă funcție în nomenclator
CMS013 Următoarele denumiri nu identifica unic formația de lucru
CMS014 Lipsă formație în nomenclator
CMS015 Următoarele denumiri nu identifică unic locul de muncă
CMS016 Lipsă loc de muncă în nomenclator
CMS017 Contrate deja existente
CMS018 Lipsă loc de muncă în nomenclator
CMS019 Tip contract de muncă invalid

 

În cazul în care au fost erori în urma importului, după corectarea informațiilor în fișierul excel, reluăm procedura de import.


  •     Import date salariati
  • Import deduceri personale