Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus Salarii

Nexus Salarii progres

loading

Import date salarii


Putem importa în Nexus dintr-un fișier excel și o serie de alte date necesare calculării salariilor angajaților în vederea evitării introducerii manuale a acestora. Acest mod de lucru este util în cazul în care ne confruntam cu o multitudine de date și dorim sa fim mai operativi.

Tipurile de date care se pot importa se regăsesc în structura fișierului de import și pot fi: salariul în acord, numărul de tichete, avantajele salariale (diurna peste plafon, pensiile facultative, alte avantaje în natură), diferențe de salarii, comisioane, alte drepturi etc.

 

 

Model fișier import

 

Modelul fișierului de import poate fi descărcat de mai jos:

model-fisier-import-date-salarii.xls

 

Structura fișierului de import

 

Structura acestui fișier este următoarea:

 

Denumire câmpTip câmpDescriere câmp
id_salariatvarchar (25)Id-ul salariatului (opțional dacă se specifică cnp_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
cnp_salariatvarchar (13)CNP-ul salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
marca_salariatvarchar(13)Marca salariatului (opțional dacă se specifică cnp_salariat, id_salariat sau den_salariat)
den_salariatvarchar(100)Numele si prenumele salariatului
id_formatievarchar(25)Id-ul formației de lucru (opțional dacă se specifică den_formatie)
den_formatievarchar (10)Denumirea formației de lucru (opțional dacă se specifică id_formatie)
id_locmuncavarchar(25)Id-ul locului de muncă (opțional dacă se specifică den_locmunca)
den_locmuncavarchar (10)Denumirea locului de muncă (opțional dacă se specifică id_locmunca)
id_contractvarchar (25)Id-ul contractului de muncă
numar_contractvarchar (20)Numărul contractului de muncă
data_contractDATEData contractului de muncă
sal_acodecimal(9,0)Salar acord
nr_ticdecimal(2,0)Numar tichete de masa
imp_diurnadecimal(8,0)Diurna peste plafon
imp_pensfcdecimal(8,0)Asigurari peste plafon
imp_naturadecimal(8,0)Venituri in natura
imp_altvendecimal(8,0)Alte venituri în natura
imp_rsudecimal(8,0)Actiuni RSU
imp_kindledecimal(8,0)Bunuri
imp_chelt_relocdecimal(8,0)Cheltuieli de relocare
botdecimal(8,0)B.O.T.
bot_trandecimal(8,0)Cheltuieli B.O.T.
bcimp_tmdecimal(10,0)Valoare tichete de masa
bcimp_atdecimal(10,0)Alte tipuri de tichete
bcimp_cmpdecimal(10,0)Compensatii
bcimp_asfdecimal(10,0)Asigurari facultative
bcimp_supdecimal(10,0)Alte sume
diferentedecimal(8,0)Diferente
comisiondecimal(8,0)Comision
altedrdecimal(8,0)Alte drepturi
net_prestdecimal(9,0)Salar net prestabilit
aj_neimpozdecimal(8,0)Ajutor neimpozabil
fdpprofdecimal(8,0)Fond participare profit
sal_pacodecimal(8,0)Salar plus acord

 

 

 

În cazul în care un salariat are un singur contract de muncă la același angajator și nu se lucrează cu bonuri de lucru multiple, în fișierul de import nu mai sunt necesare informațiile referitoare la: formația de lucru, denumirea locului de muncă, numărul și data contractului de muncă, fiind necesar un singur câmp care identifică unic salariatul (cnp_salariat, marca_salariat, id_salariat).

 

Asistentul de import date salarii din fișier extern

Operațiunea de import a avansurilor o realizăm cu ajutorul asistentului de import din cadrul modulului Salarii: Import date salarii din fisier extern:

 

Import date salarii

 

 

Configurarea importului

 

După apelarea asistentului, configurăm un model de import, urmând pașii descriși în articolul:

Utilitar import date din fișier extern

 

În urma importului pot rezulta o serie de erori, în funcție de care va trebui să corectăm informațiile din fișierul de import.

 

Posibilele erori rezultate în urma importului pot fi regăsite în tabelul de mai jos:

Cod eroare Semnificație eroare
SAL001 Eroare import date salarii: Lipsa date
SAL002 Eroare import date salarii: salariat nespecificat
SAL003 Eroare import date salarii: Data contract de munca nespecificata
SAL004 Eroare import date salarii: Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul
SAL005 Eroare import date salarii: Urmatoarele marci nu identifica unic persoana
SAL006 Eroare import date salarii: Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
SAL007 Eroare import date salarii: Lipsa salariat in nomenclator
SAL008 Eroare import date salarii: Urmatoarele denumiri nu identifica unic formatia de lucru
SAL009 Eroare import date salarii: Lipsa formatie in nomenclator
SAL010 Eroare import date salarii: Urmatoarele denumiri nu identifica unic locul de munca
SAL011 Eroare import date salarii: Lipsa loc de munca in nomenclator
SAL012 Eroare import date salarii: Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
SAL013 Eroare import date salarii: Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
SAL014 Eroare import date salarii: Lipsa contract de munca activ
SAL015 Eroare import date salarii: Nu exista o inregistrare corespunzatoarea in bonul de lucru

 

În cazul în care au fost erori în urma importului, după corectarea informațiilor în fișierul excel, reluăm procedura de import.


  •     Import avansuri
  • Introducerea manuală a stagiilor de cotizare