Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import decizii de salarizare


Importul deciziilor de salarizare se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul de antet a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_decizii_salarizare_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

 

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

  • Antetul documentelor: Sal_Salariu. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_decizii_salarizare avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate).
id_salariatvarchar(25)Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_salariat marca_salariat sau cnp_salariat).
cnp_salariatvarchar(13)Codul numeric personal al salariatului (optional daca se specifica id_salariat den_salariat sau marca_salariat).
marca_salariatvarchar(13)Marca salariatului.
den_salariatvarchar(100)Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat cnp_salariat sau marca_salariat).
id_contractvarchar(25)Codul intern al contractului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci contractul este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_contract si data_contract).
numar_contractvarchar(20)Numarul contractului de munca (optional daca se specifica id_contractului si data_contractului).
data_contractdateData contractului de munca (optional daca se specifica id_contract si numar_contract).
data_deciziedateData deciziei de salarizare (optional daca se specifica numar_decizie).
numar_decizienumeric(10,0)Numarul deciziei de salarizare (optional daca se specifica data_decizie).
salariunumeric(10,0)Salariul angajatului.
ore_locmnumeric(2,0)Norma locului de munca.
ore_normnumeric(2,0)Norma din contractul de munca.

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul veniturilor in avans:

ColoanaDescriere
DS0001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare.)
DS0002Salariat nespecificat.
DS0003Data contract de munca nespecificata.
DS0004Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul.
DS0005Urmatoarele marci nu identifica unic persoana.
DS0006Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul.
DS0007Lipsa salariat in nomenclator.
DS0008Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca.
DS0009Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca.
DS0010Lipsa contract de munca activ.

  •     Import venituri in avans
  • Import bonuri de consum