Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import facturi bonuri fiscale


Importul facturilor din bonuri fiscale se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_facturi_bonuri_fiscale_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_facturi_bonuri_fiscale_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: bonfisc_facturi . Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: bonfisc_facturi_lin. Legatura cu antetul anluna + pl_fact + id_fact.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_facturi_bonuri_fiscale avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente deja importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
numar_documentintNumarul bonului fiscal
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al getsiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_clientvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
id_extern_clientvarchar(50)Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica )
cif_clientvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_clientvarchar(100)Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegatvarchar(25)Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegatvarchar(30)Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea inclusiv TVA pentru control final
observatiivarchar(500)Observatiile documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
observatii_printvarchar(250)Observatii tiparite pe factura
anularebitSe va anula sau nu documentul dupa salvare

 

ANEXA C. Tabel antete document: importex_facturi_bonuri_fiscale_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA pentru marfa cu amanuntul
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirarii (optional)
discountmoneyDiscount
dispozitiv_fiscalsmallintDispozitiv fiscal (casa de marcat)
numar_zintNumar Z
numar_bon_fiscalintNumar bon fiscal
data_bon_fiscaldateData bon fiscal
numar_bonuriintNumar bonuri

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul facturilor din bonuri fiscale:

ColoanaDescriere
FBF001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
FBF002Client nespecificat
FBF003Gestiune nespecificata
FBF004Se doreste anularea unei facturi nevalidate
FBF005Codul de carnet nu exista in nomenclator
FBF006Produs nespecificat
FBF007Cont produs nespecificat
FBF008Lipsa antet
FBF009Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
FBF010Lipsa gestiune in nomenclator
FBF011Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
FBF012Lipsa delegat in nomenclator
FBF013Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
FBF014Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
FBF015Lipsa partener in nomenclator
FBF016Document deja existent
FBF017Exista linii cu pret de achizitie negativ
FBF018Exista linii cu pret de vanzare negativ
FBF019Urmatoarele conturi sunt invalide
FBF020Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
FBF021Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
FBF022Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
FBF023Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul
FBF024Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
FBF025Lipsa produs in nomenclator
FBF026Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
FBF027Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
FBF028Valoarea totala a documentului importat difera de cea presetata in campul [Valoare]
FBF029Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
FBF030Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
FBF031Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
FBF032Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul

  •     Import transfer intre conturi
  • Import P.V. modificare pret vanzare marfa cu amanuntul