Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import foi de parcurs


Importul de foi de parcurs se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_m_foiparcurs_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_m_foiparcurs_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: m_foiparcurs. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru foi de parcurs: m_foiparcurs_rute. Legatura cu antetul anluna + pl_ant + id_ant.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_m_foiparcurs avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetnumeric(18,0)Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentnumeric(10,0)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_masinavarchar(25)Codul intern al masinii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica nr_masina)
nr_masinavarchar(10)Numarul masinii (optional daca se specifica id_masina)
id_persvarchar(25)Codul intern al soferului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_pers sau den_pers)
id_extern_persvarchar(25)Id-ul extern al soferului (optional daca se specifica id_pers sau den_pers)
den_persvarchar(30)Denumirea soferului (optional daca se specifica id_pers sau id_extern_pers)
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
ore_manoperanumeric(3,0)Ore manopera
km_plecarenumeric(11,2)Numarul de km la plecare
combustibil_plecarenumeric(11,2)Combustibil la plecare
inchisbitSe va inchide documentul dupa salvare
validbitSe va valida documentul dupa salvare
anulatbitSe va anula documentul dupa salvare
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

ANEXA C. Tabel linii: importex_m_foiparcurs_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
denumire_rutavarchar(100)Denumire ruta
loc_plecarevarchar(200)Locul de plecare
data_plecaredateData de plecare
loc_sosirevarchar(200)Locul de sosire
data_sosiredateData sosirii
prinvarchar(100)Orasul prin care va trece daca va alege ruta specificata
id_scopvarchar(25)Codul intern al scopului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica denumire_scop)
denumire_scopvarchar(240)Denumire scop (optional daca se specifica id_scop)
dus_intorsbitDaca traseul e dus-intors atunci = 1, iar daca e doar dus = 0.
spor_tractarenumeric(11,2)Spor tractare
spor_loc_urbanenumeric(11,2)Spor pentru localitati urbane
spor_instalatii_specialenumeric(11,2)Spor instalatii speciale
spor_consumnumeric(11,2)Spor consum
coeficient_climanumeric(2,1)Coeficient clima
coeficient_sarcinanumeric(4,3)Coeficient sarcina
consum_realnumeric(11,2)Consum real
consum_normatnumeric(11,2)Consum normat
km_parcursinumeric(11,2)Km parcursi

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul de foi de parcurs:

ColoanaTip
FP001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
FP002Numar masina nespecificat
FP003Urmatoarele denumiri nu identifica unic masina
FP004Lipsa masina in nomenclator
FP005Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic soferul
FP006Urmatoarele denumiri nu identifica unic soferul
FP007Lipsa sofer in nomenclator
FP008Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
FP009Lipsa centru de profit in nomenclator
FP010Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
FP011Sofer nespecificat
FP012Centru de cost nespecificat
FP013Data plecarii nespecificata!
FP014Data sosirii nespecificata!
FP015Urmatoarele denumiri nu identifica unic scopul
FP016Lipsa scopuri in nomenclator
FP017Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit

  •     Import contracte prestari servicii clienti
  • Import P.V de dezasamblare