Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import foi utilaje


Importul foilor de utilaje se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_m_foiutilaje_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_m_foiutilaje_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Foi de utilaje: m_foiutilaje.
    • Tabela documentelor: m_foiutilaje
    • Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_m_foiutilaje avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetnumeric(18,0)Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentnumeric(10,0)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_utilajvarchar(25)Codul intern al utilajului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica nr_utilaj)
nr_utilajvarchar(100)Numarul utilajului (optional daca se specifica id_utilaj)
id_persvarchar(25)Codul intern al soferului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_pers sau den_pers)
id_extern_persvarchar(25)Id-ul extern al soferului (optional daca se specifica id_pers sau den_pers)
den_persvarchar(30)Denumirea soferului (optional daca se specifica id_pers sau id_extern_pers)
id_beneficiarvarchar(25)Codul intern al beneficiarului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_beneficiar)
den_beneficiarvarchar(30)Denumirea beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar)
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
data_inceputdateData de inceput
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
ore_explnumeric(10,2)Ore exploatare
dif_consnumeric(4,1)Diferente consum
ore_mannumeric(3,0)Ore manopera
suprafatanumeric(13,3)Suprafata
validbitDaca se completeaza cu 1, se va valida documentul dupa salvare

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul foilor de utilaje:

ColoanaDescriere
FU001Lipsa date
FU002Numar utilaj nespecificat
FU003Urmatoarele numere nu identifica unic utilajul
FU004Lipsa utilaj in nomenclator
FU005Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic angajatul
FU006Urmatoarele denumiri nu identifica unic angajatul
FU007Lipsa angajat in nomenclator
FU008Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul
FU009Lipsa beneficiar in nomenclator
FU010Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
FU011Lipsa centru de profit in nomenclator
FU012Angajat lucrare nespecificat
FU013Centru de cost nespecificat
FU014Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit

  •     Import buletine de analiza
  • Import selectii articole