Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import formatii de lucru


Importul formatiilor de lucru se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_formatii_lucru_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_formatii_lucru_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Nomenclator: form_lcr. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_formatii_lucru avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
tip_calculchar(6)Tipul de calcul al bonului de lucru
grupa_lucruchar(1)Grupul de lucru (Tip CAS). Ia valorile 1, 2 sau 3.
cod_selectiechar(1)Codul de selectie folosit pentru selectia/ gruparea formatiilor in rapoarte.
den_formatievarchar(100)Numele formatiei de lucru
punct_lucrusmallintId-ul intern al punctului de lucru. Este optional daca se specifica den_punct_lucru)
den_punct_lucruvarchar(30)Denumirea punctului de lucru
adresa_formatievarchar(100)Adresa formatiei de lucru
id_responsabil_pontajvarchar(25)Id-ul responsabilului de pontaj, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Este optional daca se specifica id_extern_responsabil_pontaj sau den_responsabil_pontaj.
id_extern_responsabil_pontajvarchar(25)Id-ul extern al responsabilului de pontaj (optional daca se specifica id_responsabil_pontaj sau den_responsabil_pontaj)
cod_tarachar(2)Codul tarii formatiei de lucru
evitare_dubla_impunerebitIn cazul in care se completeaza cu 1 este scutit de impozit in Romania, impozitul fiind retinut in tara unde presteaza munca.
tip_bugettinyintTip buget
anexa_bugetchar(3)Anexa buget
ind_func_bugetchar(17)Indicator functional
ind_econ_bugetchar(11)Indicator economic
id_sectievarchar(25)Id-ul sectiei, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Optional daca se specifica den_sectie.
den_sectievarchar(30)Numele sectiei
id_departamentvarchar(25)Id-ul departamentului, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Optional daca se specifica den_departament.
den_departamentvarchar(30)Numele departamentului
sal_brut_carti_muncavarchar(17)Cont salarii brute carti munca
sal_brut_psvarchar(17)Cont salarii brute PS
casvarchar(17)Cont C.A.S
ajutor_somajvarchar(17)Cont ajutor de somaj
cassvarchar(17)Cont C.A.S.S
cass_cond_medvarchar(17)Cont C.A.S.S Con. Med.
fd_risc_accidentevarchar(17)Cont Fd. de risc si accidente
comision_carti_muncavarchar(17)Cont comision carti de munca
con_med_pl_socvarchar(17)Cont Con. Med. plt. soc.
fd_participare_profitvarchar(17)Cont Fd. participare la profit
contrib_asig_muncavarchar(17)Cont Fd. Gar/ Contrib. Asig. Munca
fond_handicapvarchar(17)Cont Fond pentru handicap
cas_angajatorvarchar(17)Cont C.A.S angajator
cas_angajatvarchar(17)Cont C.A.S angajat
cass_angajatorvarchar(17)Cont C.A.S.S angajator
cass_con_medvarchar(17)Cont C.A.S.S Con. Med.
cass_angajatvarchar(17)Cont C.A.S.S angajat
ajutor_somaj_angajatorvarchar(17)Cont ajutor somaj angajator
ajutor_somaj_angajatvarchar(17)Cont ajutor somaj angajat
cas_con_med_fd_riscvarchar(17)Cont C.A.S Con. Med. din Fd. Risc
comision_carti_de_munca_taxevarchar(17)Cont comision carti de munca (Taxe si impozite)
impozit_carti_muncavarchar(17)Cont impozit carti de munca
impozit_drept_autorivarchar(17)Cont impozit drepturi de autor
impozit_prestari_serviciivarchar(17)Cont impozit prestari servicii
contrib_asig_munca_taxevarchar(17)Cont Fd. Gar./ Contrib. Asig. Munca (Taxe si impozite)
cass_con_med_din_fond_riscvarchar(17)Cont C.A.S.S Con. Med. din Fd. Risc
cass_accidente_bolivarchar(17)Cont C.A.S.S accidente si boli prof la Con. Med.
cas_angajat_dr_autorvarchar(17)Cont C.A.S angajat dr. autor
ajutor_somaj_angajat_dr_autorvarchar(17)Cont ajutor somaj angajat drepturi de autor
fond_handicap_taxevarchar(17)Cont fond pentru handicap (Taxe si impozite)
avansuri_datoratevarchar(17)Cont avansuri datorate
lichidari_datoratevarchar(17)Cont lichidari datorate
prestari_serviciivarchar(17)Cont prestari servicii
asigurari_datoratevarchar(17)Cont asigurari datorate
avans_concedii_odihnavarchar(17)Cont avans concedii de odihna
reanaliticchar(15)Analitic inregistrare retineri (01, 02, 03, etc.)
note_contabile_cent_platibitNotele contabile ale subunitatilor cu platile salariale vor fi decontate prin Unitatea Centrala
note_contabile_cent_taxebitNotele contabile ale subunitatilor cu taxele si impozitele salariale vor fi decontate prin Unitatea Centrala
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul formatiilor de lucru:

ColoanaDescriere
FRMLCR001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
FRMLCR002Denumire formatie nespecificata
FRMLCR003Tip calcul nespecificat
FRMLCR004Urmatoarele tipuri de calcul nu exista
FRMLCR005Urmatoarele denumiri nu identifica unic punctul de lucru
FRMLCR006Lipsa punct de lucru in nomenclator
FRMLCR007Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
FRMLCR008Lipsa centru de profit in nomenclator
FRMLCR009Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic responsabilul de pontaje
FRMLCR010Urmatoarele denumiri nu identifica unic responsabilul de pontaj
FRMLCR011Lipsa responsabil de pontaj in nomenclator
FRMLCR012Urmatoarele coduri nu identifica tara
FRMLCR013Urmatoarele denumiri nu identifica unic sectia
FRMLCR014Lipsa sectie in nomenclator
FRMLCR015Urmatoarele denumiri nu identifica unic departamentul
FRMLCR016Lipsa departament in nomenclator
FRMLCR017Urmatoarele conturi pentru salarii brute carti de munca sunt invalide
FRMLCR018Cont salarii brute carti munca invalid
FRMLCR019Urmatoarele conturi pentru salarii brute ps sunt invalide
FRMLCR020Cont salarii brute ps invalid
FRMLCR021Urmatoarele conturi pentru C.A.S sunt invalide
FRMLCR022Cont C.A.S invalid
FRMLCR023Urmatoarele conturi pentru ajutorul de somaj sunt invalide
FRMLCR024Cont ajutor somaj invalid
FRMLCR025Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S sunt invalide
FRMLCR026Cont C.A.S.S invalid
FRMLCR027Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S Con. Med. sunt invalide
FRMLCR028Cont C.A.S.S Con. Med. invalid
FRMLCR029Urmatoarele conturi pentru Fd. de risc si accidente sunt invalide
FRMLCR030Cont Fd. de risc si accidente invalid
FRMLCR031Urmatoarele conturi pentru comision carti de munca sunt invalide
FRMLCR032Cont comision carti de munca invalid
FRMLCR033Urmatoarele conturi pentru con. med. plt. soc. sunt invalide
FRMLCR034Cont con. med. plt. soc. invalid
FRMLCR035Urmatoarele conturi pentru fd. participare la profit sunt invalide
FRMLCR036Cont fd. participare la profit invalid
FRMLCR037Urmatoarele conturi pentru Fd. gar/ Contrib. Asig. Munca sunt invalide
FRMLCR038Cont Fd. gar/ Contrib. Asig. Munca invalid
FRMLCR039Urmatoarele conturi pentru fondul de handicap sunt invalide
FRMLCR040Cont fond de handicap invalid
FRMLCR041Urmatoarele conturi pentru C.A.S angajator sunt invalide
FRMLCR042Cont C.A.S angajator invalid
FRMLCR043Urmatoarele conturi pentru C.A.S angajat sunt invalide
FRMLCR044Cont C.A.S angajat invalid
FRMLCR045Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S angajator sunt invalide
FRMLCR046Cont C.A.S.S angajator invalid
FRMLCR047Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S Con. Med (Impozite si taxe) sunt invalide
FRMLCR048Cont C.A.S.S Con. Med (Impozite si taxe) invalid
FRMLCR049Urmatoarele conturi pentru C.A.S.S angajat sunt invalide
FRMLCR050Cont C.A.S.S angajat invalid
FRMLCR051Urmatoarele conturi pentru ajutor somaj angajator sunt invalide
FRMLCR052Cont ajutor somaj angajator invalid
FRMLCR053Urmatoarele conturi pentru ajutor somaj angajat sunt invalide
FRMLCR054Cont ajutor somaj angajat invalid
FRMLCR055Cont C.A.S Con. Med. din Fd. Risc invalid
FRMLCR056Cont C.A.S.S accidente si boli prof. la Con. Med. invalid
FRMLCR057Cont C.A.S angajat drepturi de autor invalid
FRMLCR058Cont Ajutor somaj angajat dr. autor invalid
FRMLCR059Urmatoarele conturi pentru Fond pentru handicap (Taxe si impozite) sunt invalide
FRMLCR060Cont Fond pentru handicap (Taxe si impozite) invalid
FRMLCR061Urmatoarele conturi pentru avansuri datorate sunt invalide
FRMLCR062Cont avansuri datorate invalid
FRMLCR063Urmatoarele conturi pentru lichidari datorate sunt invalide
FRMLCR064Cont lichidari datorate invalid
FRMLCR065Urmatoarele conturi pentru prestari servicii sunt invalide
FRMLCR066Cont prestari servicii invalid
FRMLCR067Urmatoarele conturi pentru asigurari datorate sunt invalide
FRMLCR068Cont asigurari datorate invalid
FRMLCR069Urmatoarele conturi pentru avansuri concedii odihna sunt invalide
FRMLCR070Cont avansuri concedii odihna datorate invalid
FRMLCR071Grupa de lucru este invalida! Trebuie sa fie 1, 2 sau 3!
FRMLCR072Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit

  •     Import centre de profit
  • Import P.V. de asamblare