Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import incasari si plati


Importul incasarilor si platilor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_incasari_plati_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_incasari_plati_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

  • Antete de documente: cal, bal, cad, bad. Cheia primara a tebelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: plt. Legatura cu antetul anluna + tip_casa + pl_casa + id_casa.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
tiparire_cm bit 0 - Nu se va tipări bonul la casa de marcat (valoare implicită)
1 - Se va trimite bonul la casa de marcat
exceptValidNerep bit 0 - Se vor valida toate documentele din banca în lei, fără a ține cont de cele cu sume nerepartizate (valoare implicită)
1 - Excepție la validarea documentelor de bancă pe 401, 411 cu sume nerepartizate (doar pentru documentele din banca în lei)
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_incasari_plati avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_importchar(3)Tipul de import ce poate avea una dintre valorile: CAL - pentru import casa in lei
CAD - pentru import casa in devize
BAL - pentru import banca in lei
BAD - pentru import banca in devize
SCD - pentru import efecte comerciale
LCD - pentru import linii de credit
C59 - pentru import linii de credit in devize
ibanvarchar(24)Cont IBAN
contvarchar(17)Contul de casa/banca. Poate fi de forma 5311.1, programul corectand automat formatul
platabitValoarea 1 daca documentul reprezinta o plata, 0 pentru incasare
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului (Chitanta, Ordin de plata, etc.)
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
monedachar(3)Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
sumanumeric(14,2)Suma incasata / platita
suma_licitatanumeric(14,2)Suma licitata (doar pentru banca in devize)
jur_tvabitValoarea 1 daca documetul va fi inclus in jurnalul de TVA si 0 in rest (doar pentru casa si banca in lei) - optional
cont_corespvarchar(17)Cont corespondent. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul
cont_tvavarchar(17)Cont TVA. Poate fi de forma 4427.1, programul corectand automat formatul
tip_corespchar(1)Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
P - corespondentul este un partener
S - corespondentul este un salariat
G - corespondentul este o gestiune
O - corespondentul este un centru de profit
Daca nu se specifica niciun corespondent atunci acest camp va ramane necompletat
id_ corespvarchar(25)Codul intern al corespondentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_coresp sau den_coresp)
id_ extern_corespvarchar(50)Id-ul extern al corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau den_coresp)
cif_ corespvarchar(20)Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (optional daca se specifica id_coresp sau den_coresp)
den_ corespvarchar(100)Denumirea corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau cif_coresp)
id_casiervarchar(25)Codul intern al casierului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_casier)
id_extern_casiervarchar(25)Id-ul extern al casierului (optional daca se specifica id_casier sau den_casier)
den_casiervarchar(30)Denumirea casierului (optional daca se specifica id_casier)
explicatiivarchar(250)Explicatii document
tip_marfa_amanuntvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_marfa_amanunt)
cont_marfa_amanuntvarchar(17)Cont stoc marfa cu amanuntul. Poate fi de forma 371.2, programul corectand automat formatul(Optional daca se specifica tip_marfa_amanunt)
tip_bugetintTip buget
anexa_bugetvarchar(3)Anexa buget
ind_func_bugetvarchar(17)Indicator functional buget
ind_econ_bugetvarchar(11)Indicator economic buget
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
data_decontdateData decont
id_agentvarchar(20)Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)
den_agentvarchar(100)Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent)
cota_tvaintCota TVA
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
id_bugetvarchar(25)Codul intern al bugetului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica nume_buget)
nume_bugetnvarchar(100)Numele bugetului (optional daca se specifica id_buget)
observatiivarchar(250)Observatii incasare/plata

 

ANEXA C. Tabel linii document: importex_incasari_plati_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_facturachar(3)Tipul de factura incasata / platita. Poate avea una dintre valorile:
CLI - pentru incasarea unei facturi de client
FUR - pentru plata unei facturi de furnizor in lei
id_facturavarchar(25)Codul intern al facturii in formatul [ANLUNA_PUNCTLUCRU_ID] (exemplu: "201802_1_62763") (optional daca se specifica numar_factura si data_factura)
id_extern_facturavarchar(25)Id-ul extern al facturii (optional daca se specifica id_factura)
serie_facturavarchar(10)Seria facturii (optional)
cod_facturavarchar(10)Codul de bare al facturii sau numarul AWB-ului (optional)
numar_facturavarchar(20)Numarul facturii (optional daca se specifica id_factura)
data_facturadateData facturii (optional daca se specifica id_factura)
suma_facturanumeric(14,2)Suma incasata / platita din factura
suma_repartizatanumeric(14,2)Suma repartizata din documentul de incasare. Poate diferi de suma_factura doar in cazul in care devizul documentului de incasare difera de devizul facturii, cele doua sume reflectand paritatea dintre devize

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul incasarilor si platilor:

ColoanaDescriere
ISP001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
ISP002Tip import invalid
ISP003Suma nespecificata
ISP004Moneda nespecificata
ISP005Cont balanta nespecificat
ISP006Cont corespondent nespecificat
ISP007Tip document nespecificat
ISP008Lipsa carnet in nomenclator
ISP009Factura nespecificata
ISP010Suma platita din factura nespecificata
ISP011Suma reparizata nespecificata
ISP012Lipsa antet
ISP013Moneda nu este identificata unic in nomenclator dupa codul dat
ISP014Lipsa moneda in nomenclator
ISP015Formatul contului este invalid
ISP016Formatul contului corespondent este invalid
ISP017Contul este invalid in raport cu balanta de verificare
ISP018Contul corespondent este invalid in raport cu balanta de verificare
ISP019Gestiunea (corespondent) nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data
ISP020Lipsa gestiune (corespondent) in nomenclator
ISP021Centrul de profit (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
ISP022Lipsa centru de profit (corespondent) in nomenclator
ISP023Salariatul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
ISP024Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator
ISP025Partenerul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa codul fiscal dat
ISP026Partenerul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
ISP027Lipsa partener (corespondent) in nomenclator
ISP028Salariatul (casier) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
ISP029Lipsa salariat (casier) in nomenclator
ISP030Document casa in lei deja existent
ISP031Document casa in devize deja existent
ISP032Factura de client nu este identificata unic dupa antetul dat
ISP033Lipsa factura client
ISP034Factura de furnizor intern nu este identificata unic dupa antetul dat
ISP035Lipsa factura furnizor intern
ISP036Suma repartizata in linii depaseste suma specificata in antet...
ISP037Lipsa salariat (agent) in nomenclator
ISP038Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
ISP039Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
ISP040Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de import specificat
ISP041Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
ISP042Cont TVA invalid
ISP043Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de import specificat
ISP044Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de marfa cu amanuntul
ISP045Urmatoarele informatii nu identifica unic factura
ISP046Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
ISP047Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
ISP048Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
ISP049Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic factura (clienti)
ISP050Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic factura (furnizori)
ISP051Urmatoarele IBAN-uri nu identifica unic banca
ISP052Urmatoarele asocieri de denumire partener - IBAN, nu sunt consistente
ISP053Urmatoarele conturi au moneda diferita de cea specificata in balanta
ISP054Urmatoarele IBAN-uri nu identifica unic banca
ISP055Urmatoarele asocieri de denumire partener - IBAN, nu sunt consistente
ISP056Lipsa iban corespondent in nomenclatorul de banci
ISP057Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
ISP058Lipsa centru de profit in nomenclator
ISP059Clientul pentru care se doreste repartizarea facturii difera de clientul facturii!
ISP060Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
ISP061Tipul documentului nu a putut fi identificat pentru a-l repartiza
ISP062Urmatoarele informatii nu identifica unic factura
ISP063Clientul pentru care se doreste repartizarea facturii difera de clientul facturii!
ISP064Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
ISP065Numar document nespecificat
ISP066Partenerul specificat pe factura nu corespunde cu cel de pe documentul de plata!
ISP067Urmatoarele denumiri nu identifica unic bugetul
ISP068Lipsa buget in nomenclator

  •     Import bonuri fiscale
  • Import comenzi clienti