Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import justificari avansuri


Importul justificarilor de avansuri se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_justificari_avansuri_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_justificari_avansuri_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

  • Antete de documente: avl, avd. Cheia primara a tebelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: avllinii si avdlinii. Legatura cu antetul anluna + pl_avl + id_avl (justificari avansuri in lei) si anluna + pl_avd + id_avd (justificari avansuri in devize).

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor
tip_document varchar(10) JUSTLEI - Justificări avansuri în lei
JUSTDEV - Justificări avansuri în devize

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_justificari_avansuri avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(50)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_decontvarchar(15)Se completeaza tipul de decont specific justificarilor de avansuri in lei/devize.
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_decontvarchar(10)Se completeaza seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales.
numar_decontvarchar(20)Numărul decontului
data_decontdateData decontului
monedachar(3)Moneda ( RON, EUR) (opțional, implicit RON)
contvarchar(17)Contul poate fi de forma 542, programul corectând automat formatul
id_agentvarchar(25)Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent sau id_extern_agent)
id_extern_agentvarchar(25)Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agentvarchar(100)Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent sau id_extern_agent)
observatiivarchar(250)Observatii
validarebitSe trimite cu valoarea 1 daca se doreste validarea documentului. Documentele se adauga implicit validate.

 

ANEXA C. Tabel linii document: importex_justificari_avansuri_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_documentvarchar(25)Tip document
serie_documentvarchar(15)Serie document
numar_documentvarchar(20)Numar document
data_documentdateData document
sumanumeric(14,2)Suma
cota_tvatinyintCota TVA din nomenclatorul de cote
jur_tvabitSe completeaza cu 1 daca documentul este inclus in jurnalul de tva
cont_corespvarchar(17)Contul corespondent
cont_tvavarchar(17)Contul de TVA
tip_corespchar(1)Cod analitic. Poate avea una dintre valorile:
P - corespondentul este un partener
S - corespondentul este un salariat
G - corespondentul este o gestiune
O - corespondentul este un centru de profit
Dacă nu se specifica niciun cod analitic, atunci acest câmp va rămâne necompletat
id_corespvarchar(25)Codul intern al beneficiarului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp, id_extern_coresp sau den_coresp)
id_extern_corespvarchar(50)Id-ul extern al beneficiarului(optional daca se specifica id_coresp, cif_coresp sau den_coresp)
cif_corespvarchar(20)Codul fiscal / CNP al beneficiarului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp, id_extern_coresp sau den_coresp)
den_corespnvarchar(200)Denumirea beneficiarului (opțional dacă se specifică id_coresp, id_extern_coresp sau cif_coresp)
explicatiivarchar(250)Explicatii document
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit sau id_extern_centru_profit)
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit sau id_extern_centru_profit)

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul justificarilor de avansuri:

ColoanaDescriere
JUSTA001Lipsa date
JUSTA002Numar decont nespecificat
JUSTA003Suma nespecificata
JUSTA004Moneda nespecificata
JUSTA005Cont balanta nespecificat
JUSTA006Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
JUSTA007Tip document nespecificat
JUSTA008Numar document nespecificat
JUSTA009Cota de TVA nu exista in nomenclator
JUSTA010Cont corespondent nespecificat
JUSTA013Lipsa antet
JUSTA014Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
JUSTA015Lipsa moneda in nomenclator
JUSTA016Cont invalid nu exista/este sintetic in balanta
JUSTA017Urmatoarele conturi sunt invalide
JUSTA018Urmatoarele conturi sunt invalide pentru modulul Justificari avansuri in lei/Justificari avansuri in devize
JUSTA019Pentru cont moneda specificata este x iar in balanta figureaza cu y
JUSTA020Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
JUSTA021Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
JUSTA022Lipsa salariat in nomenclator
JUSTA023Urmatoarele conturi corespondente sunt invalide
JUSTA024Cont corespondent invalid: nu exista/este sintetic in balanta
JUSTA025Urmatoarele conturi de tva sunt invalide
JUSTA026Cont tva invalid: nu exista/este sintetic in balanta
JUSTA027Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
JUSTA028Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
JUSTA029Lipsa gestiune in nomenclator
JUSTA030Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
JUSTA031Lipsa centru de profit in nomenclator
JUSTA032Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
JUSTA033Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
JUSTA034Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator
JUSTA035Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
JUSTA036Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
JUSTA037Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
JUSTA038Lipsa partener in nomenclator
JUSTA039Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
JUSTA040Lipsa centru de profit in nomenclator
JUSTA041Document justificari avansuri in lei deja existent
JUSTA042Document justificari avansuri in devize deja existent
JUSTA043Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
JUSTA044Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta!
JUSTA045Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
JUSTA046Tip decont nespecificat pentru carnet
JUSTA047Tip corespondent invalid. Valorile valide sunt P, G, O, S
JUSTA048Tipul corespondentului trebuie sa fie P pentru contul ...
JUSTA049Tipul corespondentului trebuie sa fie S pentru contul ...
JUSTA050Tipul corespondentului trebuie sa fie P sau S pentru contul ...
JUSTA051Centru de profit nespecificat

  •     Import facturi furnizori linii
  • Import comenzi furnizori