Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import linii Bon de predare producție


Parametri apel procedura

Apel API pentru import linii Bon de predare producție:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_productie_update_linii

 

Câmp Tip Descriere
id_extern_documentvarchar(25)Id-ul extern al documentului, utilizat in aplicatia din care se importa. In cazul in care nu se specifica acest camp, identificarea documentului se va realiza in functie de numarul, seria si data acestuia.
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
serie_documentvarchar(10)Seria documentului.
data_documentdateData documentului
single_tranbitSe specifica daca se va deschide o singura tranzactie pentru intregul import sau se va utiliza o tranzactie per document.
1 - in cazul aparitiei unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate pana la aparitia erorii raman in baza de date.

 

Import linii Bon de predare producție

Câmp Tip Descriere
id_documentvarchar (25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPrețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
data_expiraredateData expirării (opțional)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (opțional)
id_comandavarchar(25)Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comandavarchar(10)Seria/numărul comenzii
numar_comandavarchar(20)Numărul comenzii
data_comandadateData comenzii

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
   "id_importex":"API2021105110023",
   "single_tran":1,
   "serie_document":"",
   "numar_document":"2356",
   "data_document":"2018-03-10"
  },
  "linii":[
   {
     "id_document":"1",
     "id_produs":"87851",
     "cantitate":5,
     "cod_produs":"EBA",
     "pret_achizitie":"10",
     "cont_produs":"345"
   }
  ]
}

 


 •     Import linii Transfer produse
 • Import linii Bon de consum