Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import localitati


Importul localitatilor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_localitati_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_localitati_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Nomenclator: localitati. Cheia primara a tabelului: id.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele localității existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele localității neschimbate
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_localitati avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(50)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_internnumeric(18,0)Id-ul intern al localitatii (util in cazul suprascrierii)
id_externvarchar(50)Id-ul extern al localitatii, cel utilizat in aplicatia din care se importa
denumirenvarchar(200)Denumirea localitatii (optional in cazul suprascrierii daca se specifica id_intern sau id_extern)
cod_tarachar(2)Codul de tara (implicit "RO")
id_judetnumeric(18,0)Id-ul judetului din tabelul judete (optional daca se specifica den_judet sau cod_judet)
cod_judetchar(2)Cod judet (optional daca se specifica id_judet sau den_judet)
den_judetnvarchar(200)Denumirea judetului (optional daca se specifica id_judet sau cod_judet)
cod_sirutanumeric(6,0)S.I.R.U.T.A.
mediu_urbanbitLocalitate din mediul urban
errorlistvarchar(max)Lista erorilor aparute la validarea importurilor

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul localitatilor:

ColoanaDescriere
LOC001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
LOC002Denumire nespecificata
LOC003Urmatoarele valori nu identifica tara...
LOC004Urmatoarele coduri nu identifica unic judetul...
LOC005Urmatoarele denumiri nu identifica unic judetul...
LOC006Lipsa judet in nomenclator...
LOC007Urmatoarele coduri siruta nu sunt unice...
LOC008ID extern localitate existent deja in nomenclator...
LOC009Denumire deja existenta in nomenclator
LOC010Id-ul extern apare de mai multe ori in nomenclatorul de localitati
LOC011Denumirea apare de mai multe ori in nomenclatorul de localitati
LOC012Eroare import localitati: Urmatoarele date nu identifica localitatea...

  •     Import selectii articole
  • Import strazi