Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import modificare pret amanunt


Importul modificarii pretului cu amanuntul se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_modificare_pret_amanunt_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_modificare_pret_amanunt_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: pvmodifpret. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lpvmodifpret. Legatura cu antetul anluna + pl_mod + id_mod.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_modificare_pret_amanunt avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
observatiivarchar(250)Observatii document
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea pentru control final

 

ANEXA C. Tabel linii facturi clienti: importex_modificare_pret_amanunt_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie(optional, la descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
pret_vanzare_tva_modmoneyPretul de vanzare cu TVA modificat
cota_tva_ies_modnumeric(2,0)Cota TVA iesire modificata (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirarii (optional)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (optional)

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul modificarii pretului cu amanuntul:

ColoanaDescriere
MOD001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
MOD002Gestiune nespecificata
MOD003Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
MOD004Produs nespecificat
MOD005Cont produs nespecificat
MOD006Lipsa antet
MOD007Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
MOD008Lipsa gestiune in nomenclator
MOD009Document deja existent
MOD010Urmatoarele conturi sunt invalide
MOD011Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
MOD012Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
MOD013Urmatoarele conturi nu reprezinta marfa cu amanuntul
MOD014Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
MOD015Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
MOD016Lipsa produs in nomenclator
MOD017Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
MOD018Sesiunea documentului #%s depaseste sesiunea curenta
MOD019Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul
MOD020Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
MOD021Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul

  •     Import bonuri de productie
  • Import note contabile manuale