Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import note contabile manuale


Importul notelor contabile manuale se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_note_contabile_manuale_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_note_contabile_manuale_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Note contabila manuale: ncm.
    • Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_note_contabile_manuale avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
numar_ncintNumarul notei contabile manuale
sumanumeric(14,2)Suma notei contabile manuale
monedachar(3)Tipul monedei de pe notei contabile manuale
cursmoneyCursul monedei de pe notei contabile manuale
cont_debitvarchar(17)Contul de debit
cont_db_gestvarchar(17)Cont DB Gest
cont_db_oevarchar(17)Cont DB Oe
tip_analitic_dbchar(1)Tip cod DB
id_analitic_dbvarchar(25)Punct de lucru debitor
id_extern_analitic_dbvarchar(50)Id-ul extern al punctului de lucru debitor (optional daca se specifica id_analitic_db sau den_analitic_db)
cif_analitic_dbvarchar(20)CIF debitor
den_analitic_dbvarchar(100)Nume debitor
cont_creditvarchar(17)Contul de credit
cont_cr_gestvarchar(17)Cont CR Gest
cont_cr_oevarchar(17)Cont CR Oe
tip_analitic_crchar(1)Tip cod CR
id_analitic_crvarchar(25)Punct de lucru creditor
id_extern_analitic_crvarchar(50)Id-ul extern al punctului de lucru creditor (optional daca se speicifca id_analitic_cr sau den_analitic_cr)
cif_analitic_crvarchar(20)CIF creditor
den_analitic_crvarchar(100)Nume creditor
expicatiivarchar(250)Explicatii document
tip_bugetintTip buget
anexa_bugetvarchar(3)Anexa buget
ind_func_bugetvarchar(17)Indicator functional
ind_econ_bugetvarchar(11)Indicator economic
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
id_analitic_plvarchar(25)Id punct de lucru
den_analitic_plvarchar(100)Nume punct de lucru
sectiune_d406char(1)Sectiune D406 (SAF-T). Poate avea una din valorile: I, P. I - Incasari, P - Plati

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul modificarii pretului cu amanuntul:

ColoanaDescriere
NCM001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
NCM002Suma nespecificata
NCM003Moneda nespecificata
NCM004Curs nespecificat
NCM005Cont debit nespecificat
NCM006Cont credit nespecificat
NCM007Tip document nespecificat
NCM008Tip nota contabila nespecificat
NCM009Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
NCM010Lipsa moneda in nomenclator
NCM011Urmatoarele conturi debit sunt invalide
NCM012Cont debit invalid
NCM013Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea (analitic debit)
NCM014Lipsa gestiune in nomenclator (analitic debit)
NCM015Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit (analitic debit)
NCM016Lipsa centru de profit in nomenclator (analitic debit)
NCM017Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul (analitic debit)
NCM018Lipsa salariat in nomenclator (analitic debit)
NCM019Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul (analitic debit)
NCM020Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul (analitic debit)
NCM021Lipsa partener in nomenclator (analitic debit)
NCM022Cont credit invalid
NCM023Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea (analitic credit)
NCM024Lipsa gestiune in nomenclator (analitic credit)
NCM025Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit (analitic credit)
NCM026Lipsa centru de profit in nomenclator (analitic credit)
NCM027Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul (analitic credit)
NCM028Lipsa salariat in nomenclator (analitic credit)
NCM029Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul (analitic credit)
NCM030Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul (analitic credit)
NCM031Lipsa partener in nomenclator (analitic credit)
NCM032Document deja existent
NCM033Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
NCM034Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
NCM035Urmatoarele denumiri nu identifica unic punctul de lucru (analitic punct de lucru)
NCM036Lipsa punct de lucru (analitic punct de lucru)
NCM037Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea (analitic debit)
NCM038Lipsa punct de lucru (analitic punct de lucru)
NCM039Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul (analitic debit)
NCM040Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea (analitic credit)
NCM041Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul (analitic credit)
NCM042Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul (analitic credit)
NCM043Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit (analitic debit)
NCM044Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul (analitic credit)
NCM045Sectiune D406 (SAF-T) invalida

  •     Import modificare pret amanunt
  • Import note intrare receptie