Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import note intrare receptie


Importul notelor de intrare in receptie se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: nir. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: liniinir. Legatura cu antetul anluna + pl_nir + id_nir.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_note_intrare_receptie avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_creditvarchar(17)Cont credit
id_furnizorvarchar(25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizorvarchar(20)Codul fiscal / CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizorvarchar(100)Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor)
tip_furnizorchar(1)Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
P - furnizorul este un partener
S - furnizorul este un salariat
G - furnizorul este o gestiune
O - furnizorul este un centru de profit
observatiivarchar(250)Observatii document
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
nir_amanuntbitSe va bifa daca este nir cu amanuntul
id_extern_furnizorvarchar(50)Id-ul extern al furnizorului
id_facturavarchar(32)Id-ul intern al facturii de furnizor, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID (optional daca se specifica id_extern_factura, serie_factura, numar_factura, data_factura sau id_linie_factura)
id_extern_facturavarchar(25)Id-ul extern al facturii (optional daca se specifica id_factura, serie_factura, numar_factura, data_factura sau id_linie_factura)
serie_facturavarchar(10)Serie factura (optional daca se specifica id_factura sau id_extern_factura sau id_linie_factura)
numar_facturavarchar(20)Numarul facturii (optional daca se specifica id_factura sau id_extern_factura sau id_linie_factura)
data_facturadateData factura (optional daca se specifica id_factura sau id_extern_factura sau id_linie_factura)
cursmoneyCursul valutar. In cazul in care se specifica factura si nu se precizeaza cursul, atunci cursul va fi preluat de pe factura.

 

ANEXA C. Tabel linii: importex_note_intrare_receptie_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(213)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_iesintCota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_intintCota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirarii (optional)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (optional)
id_linie_facturavarchar(32)Id-ul intern al liniei de factura, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul notelor de intrare in receptie:

ColoanaTip
NIR001Lipsa date
NIR002Tip furnizor nespecificat
NIR003Furnizor nespecificat
NIR004Gestiune nespecificata
NIR005Cont creditor nespecificat
NIR006Produs nespecifica
NIR007Cont produs nespecificat
NIR008Lipsa antet
NIR009Urmatoarele conturi sunt invalide
NIR010Cont credit invalid
NIR011Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
NIR012Lipsa gestiune in nomenclator
NIR013Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea(ca furnizor)
NIR014Lipsa gestiune(ca furnizor) in nomenclator
NIR015Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit(ca furnizor)
NIR016Lipsa centru de profit(ca furnizor) in nomenclator
NIR017Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul(ca furnizor)
NIR018Lipsa salariat(ca furnizor) in nomenclator
NIR019Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
NIR020Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
NIR021Lipsa partener in nomenclator
NIR022Urmatoarele conturi sunt invalide
NIR023Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
NIR024Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
NIR025Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
NIR026Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
NIR027Lipsa produs in nomenclator
NIR028Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
NIR029Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
NIR030Document deja existent
NIR031Valoarea totala a documentului este diferita de cea declarata
NIR032Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
NIR033Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
NIR034Lipsa id comanda in nomenclator
NIR035Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit(ca furnizor)
NIR036Numar nespecificat
NIR037Lipsa linie factura
NIR038Format data expirare invalid. Interval permis 1900-01-01 - 2079-06-06

  •     Import note contabile manuale
  • Import oferte furnizori