Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import P.V de dezasamblare


Importul P.V. dezasamblari se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_pv_dezasamblare_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_pv_dezasamblare_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: pvdezasamblare. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lpvdezasamblare. Legatura cu antetul anluna + pl_pvd + id_pvd .

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_pv_dezasamblare avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentnumeric(10,0)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare

 

ANEXA C. Tabel linii p.v dezasamblari: importex_pv_dezasamblare_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirarii (optional)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (optional)
data_intraredateData intrarii (optional, implicit este preluata data curenta)
iesirebitTipul produsului (Daca se completeaza cu 0, atunci produsul este de tip intrare, iar daca se completeaza cu 1 este de tip iesire)

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul P.V. dezasamblari:

ColoanaDescriere
PDEZ001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PDEZ002Gestiune nespecificata
PDEZ003Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
PDEZ004Produs nespecificat
PDEZ005Cont produs nespecificat
PDEZ006Lipsa antet
PDEZ007Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
PDEZ008Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
PDEZ009Lipsa gestiune in nomenclator
PDEZ010Document deja existent
PDEZ011Urmatoarele conturi sunt invalide
PDEZ012Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
PDEZ013Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
PDEZ014Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
PDEZ015Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
PDEZ016Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
PDEZ017Lipsa produs in nomenclator
PDEZ018Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
PDEZ019Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
PDEZ020Carnet sau numar document nespecificat

  •     Import foi de parcurs
  • Import deschidere conturi BV