Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import P.V. diferente inventar


Importul P.V. diferente inventar se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_pv_diferente_inventar_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_pv_diferente_inventar_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: pvdiferenteinventar. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: linpvdiferenteinventar. Legatura cu antetul anluna + pl_pvd + id_pvd.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_pv_diferente_inventar avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
tip_documentvarchar(15)Tipul de document, care poate avea una din cele 2 valori: "MinusLaInventar" sau "PlusLaInventar"
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
tip_corespondentvarchar(1)Tip corespondent
id_corespondentvarchar(25)Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_corespondent sau cod_corespondent)
id_extern_corespondentvarchar(50)Id-ul extern al corespondentului (optional daca se specifica id_corespondent sau den_corespondent)
cod_corespondentvarchar(20)Codul fiscal al corespondentului (optional daca se specifica id_corespondent sau den_corespondent)
den_corespondentvarchar(30)Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_corespondent sau cod_corespondent)
id_clasificarevarchar(25)Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_clasificare)
den_clasificarevarchar(30)Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare).
cont_debitvarchar(17)Contul de debit
cont_tvavarchar(17)Contul de TVA
imputabilbitSe alege daca este imputabil sau nu
observatiivarchar(250)Observatii document
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea pentru control final

 

ANEXA C . Tabel linii P.V diferente inventar: importex_pv_diferente_inventar_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA
cota_tva_intnumeric(2,0)Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirarii (optional)
denumire_supvarchar(25)Denumire suplimentara (optional)
data_expiraredateData expirarii (optional)
id_primitorvarchar(25)Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_primitor)
id_extern_primitorvarchar(25)Id-ul extern al primitorului (optional daca se specifica id_primitor sau den_primitor)
cod_primitorvarchar(30)Codul primitorului
den_primitorvarchar(250)Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_primitor)
data_intraredateData intrare (se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice)
id_furnizorvarchar(25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor). Se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice.
id_extern_furnizorvarchar(50)Id-ul extern al furnizorului (Optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor).Se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice.
den_furnizornvarchar(200)Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau cif_furnizor). Se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice.
cif_furnizorvarchar(20)Codul fiscal / CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor). Se va utiliza doar pentru documentele de plus la inventar, cele cu cantitate negativa sau produse valorice.

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul P.V. diferente inventar:

ColoanaDescriere
DIF001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
DIF002Gestiune nespecificata
DIF003Tip document invalid
DIF004Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
DIF005Produs nespecificat
DIF006Cont produs nespecificat
DIF007Lipsa antet
DIF008Urmatoarele conturi sunt invalide
DIF009Cont debit invalid
DIF010Cont TVA invalid
DIF011Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
DIF012Lipsa gestiune in nomenclator
DIF013Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea
DIF014Lipsa clasificare in nomenclator
DIF015Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
DIF016Lipsa gestiune in nomenclator
DIF017Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
DIF018Lipsa centru de profit in nomenclator
DIF019Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
DIF020Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator
DIF021Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
DIF022Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
DIF023Lipsa partener in nomenclator
DIF024Document deja existent
DIF025Urmatoarele conturi sunt invalide
DIF026Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
DIF027Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
DIF028Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
DIF029Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
DIF030Lipsa produs in nomenclator
DIF031Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
DIF032Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
DIF033Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul
DIF034Urmatoarele coduri ale primitorilor nu identifica unic primitorul
DIF035Urmatoarele denumiri nu identifica unic primitorul
DIF036Lipsa primitor pentru obiecte de inventar date in folosinta
DIF037Lipsa primitor in nomenclator
DIF038Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
DIF039Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
DIF040Urmatoarele id-uri externe ale primitorilor nu identifica unic primitorul
DIF041Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
DIF042Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
DIF043Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator
DIF044Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
DIF045Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
DIF046Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
DIF047Numar nespecificat
DIF048Lipsa furnizor in nomenclator
DIF049Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic furnizorul
DIF050Urmatoarele denumiri nu identifica unic furnizorul
DIF051Lipsa furnizor in nomenclator
DIF052Format data expirare invalid. Interval permis 1900-01-01 - 2079-06-06

  •     Import pontaje
  • Import avize custodie clienti