Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import parteneri


Importul partenerilor se realizeaza in doua etape:

 

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B .
  • Apelarea procedurii stocate importex_parteneri_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Pentru importul partenerilor in nomenclator recomandam a se utiliza campul de legatura cif_cnp, mai exact partea numerica a codului fiscal.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_parteneri_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Nomenclator: parteneri.
    • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele partenerului existent
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele partenerului neschimbate
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_parteneri avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(50)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_partenervarchar(50)Id-ul extern al partenerului, cel utilizat in aplicatia din care se importa.
cif_cnpvarchar(20)Codul fiscal / CNP al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau denumire)
denumirevarchar(100)Denumirea partenerului (optional daca se specifica id_partener sau cif_cnp)
pers_fizicabitPartener persoana fizica = 1 si persoana juridica = 0
registru_comertchar(15)Registrul comertului
bancavarchar(50)Denumirea bancii
contulvarchar(24)Contul bancar (IBAN)
adresavarchar(250)Adresa sediu partener
emailvarchar(1000)Adresa de e-mail
websitevarchar(50)Adresa site
faxvarchar(25)Fax
telefonvarchar(60)Lista numere de telefon
telefon_servvarchar(25)Telefon serviciu
managervarchar(25)Nume manager
cod_tarachar(2)Codul de tara
cod_judetchar(2)Cod judet
id_localitatebigintId-ul localitatii, din tabelul localitati (optional daca se specifica den_localitate).
Info: Daca nu se specifica localitatea (niciunul din campurile care identifica localitatea: idlocalitate, den_localitate sau cod_siruta) se va prelua automat resedinta judetului specificat la import (obligatoriu in acest caz sa se specifice den_regiune sau cod_judet).
den_localitatevarchar(100)Denumirea localitatii (optional daca se specifica id_localitate)
id_clasificarevarchar(25)Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificarevarchar(30)Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare).
id_clasificare2varchar(25)Id-ul de clasificare 2 a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare2varchar(30)Numele clasificarii 2 (optional daca se specifica id_clasificare).
id_clasificare3varchar(25)Id-ul de clasificare 3 a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare3varchar(30)Numele clasificarii 3 (optional daca se specifica id_clasificare).
id_discvarchar(25)Id-ul de discount al partenerilor, din tabelul clase discount in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_discvarchar(30)Numele discount-ului (optional daca se specifica id_disc).
id_agentvarchar(25)Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul personal in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
id_extern_agentvarchar(25)Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agentvarchar(30)Numele agentului (optional daca se specifica id_agent).
termen_incasaresmallintNumar zile termen de incasare - pentru clienti.
termen_platasmallintNumar zile termen de plata - pentru furnizori.
monedachar(3)Codul devizului implicit pentru modulul CRM; se utilizeaza codul ISO 4217 (RON, EUR, USD ...etc)
observatiinvarchar(2000)Observatii partener.
platitor_tvabitPlatitor de TVA
limita_creditnumeric(15,2)Limita de creditare
restanta_maxsmallintRestanta maxima
den_regiunevarchar(100)Denumire regiune
cod_cardvarchar(30)Cod card
id_zona_comercialavarchar(25)Id-ul zonei comerciale a partenerilor, din tabelul parteneri zone in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_zona_comercialavarchar(30)Numele zonei comerciale (optional daca se specifica id_zona_comerciala).
id_internvarchar(25)Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_cnp sau denumire).
data_nstsmalldatetimeData nasterii
passwordvarchar(20)Parola pentru comunicatiile online
cass_arendabitPlateste CASS arenda. Valori posibile: 0 - Nu plateste, 6 - Platestela nivelul a 6 salarii minime, 12 -Plateste la nivelul a 12 salarii minime, 24 -Plateste la nivelul a 24 salarii minime
client_retbitClient retail (client retail = 1, implicit este 0)
errorlistvarchar(max)Lista a erorilor aparute la validarea importurilor
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
cod_sirutanumeric(6,0)S.I.R.U.T.A. Acest camp trebuie trimis in cazul in care este completat campul id_localitate sau den_localitate.
observatii_facturarevarchar(255)Observatii facturare
calitativarchar(10)Campul calitati este de forma "CFTRL", unde C = Client, F = Furnizor, T = Transportator, R = Referrer, L = Livrator, B = Bugetar, S = Unitate spitaliceasca.
metoda_platatinyintCampul metoda_plata va avea una din valorile: 0 - Nespecificata, 1 - Numerar, 2 - O.P., 3 - B.O., 4 - CEC
aninactivsmallintAnul de inceput al inactivitatii partenerului
cod_clientvarchar(50)Codul clientului
cod_trackingvarchar(100)Cod tracking
data_aniversaredateData aniversarii partenerului
aplic_puncte_fidbitAplic puncte de fidelitate: 0 - Nu aplic, 1- Aplic puncte de fidelitate
ore_intarziere_efacturavarchar(3)Numar ore intarziere trimitere automata solicitari eFactura (interval permis 0-240 ore)

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul partenerilor:

ColoanaDescriere
PRT001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PRT002CIF/CNP nespecificat
PRT003Denumire nespecificata
PRT004Urmatoarele valori nu identifica unic moneda ...
PRT005Lipsa moneda in nomenclator ...
PRT006Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul ...
PRT007Lipsa agent in nomenclator ...
PRT008Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea ...
PRT009Lipsa clasificare in nomenclator ...
PRT010Urmatoarele denumiri nu identifica unic localitatea
PRT011Urmatoarele coduri fiscale / CNP-uri exista deja in nomenclator
PRT012Id extern existent deja in nomenclator
PRT013Urmatoarele valori nu identifica tara
PRT014Id partener existent deja in nomenclator
PRT015Urmatoarele denumiri nu identifica unic grupul de oferta
PRT016Lipsa grup de oferta in nomenclator
PRT017Urmatoarele denumiri nu identifica unic zona comerciala
PRT018Lipsa zona comerciala in nomenclator
PRT019Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea
PRT020Lipsa clasificare in nomenclator
PRT021Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea 2
PRT022Lipsa clasificare 2 in nomenclator
PRT023Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea 3
PRT024Lipsa clasificare 3 in nomenclator
PRT025Urmatorul cont bancar corespunde mai multor parteneri
PRT026Urmatorul cont bancar corespunde altui partener
PRT027Urmatoarele coduri nu identifica judetul
PRT028Codul fiscal / CNP apare de mai multe ori in nomenclatorul de parteneri
PRT029Id-ul extern apare de mai multe ori in nomenclatorul de parteneri
PRT030Id-ul partenerului apare de mai multe ori in nomenclatorul de parteneri
PRT031Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
PRT032Urmatoarele CIF sunt invalide
PRT033Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
PRT034Lipsa localitate in nomenclator
PRT035Urmatoarele coduri siruta nu identifica localitatea
PRT036Metoda de plata invalida
PRT037Calitate invalida
PRT038Format ore intarziere invalid. Campul permite doar valori numerice
PRT039Format ore intarziere invalid. Intervalul permis pentru intarziere eFactura este 0-240

  •     Import condică prezență personal
  • Import clase produse