Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import pontaje


Importul pontajului se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_pontaje_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_pontaje_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Pontaje: pontaje.
    • Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor
manage_existing_blc tinyint 0 - Creează bon de lucru conform contractului de muncă (valoare implicită)
1 - Returnează mesaj de eroare

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_pontaje avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
data_pontajdateData pontajului
id_salariatvarchar(25)Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cnp_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)
cnp_salariatvarchar(13)Codul numeric personal al salariatului (CNP) (optional daca se specifica id_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)
marca_salariatvarchar(13)Marca salariatului (optional daca se specifica id_salariat sau cnp_salariat sau den_salariat)
den_salariatvarchar(100)Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat sau cnp_salariat sau marca_salariat)
id_formatievarchar(25)Codul intern al formatiei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_formatie)
den_formatievarchar(100)Denumirea formatiei (optional daca se specifica id_formatie)
id_locmuncavarchar(25)Codul intern al locului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_locmunca)
den_locmuncavarchar(100)Denumirea locului de munca (optional daca se specifica id_locmunca)
id_contractvarchar(25)Codul intern al contractului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_contract sau data_contract)
numar_contractvarchar(20)Numarul contractului de munca (optional daca se specifica id_contract sau data_contract)
data_contractdateData contractului de munca (optional daca se specifica id_contract sau numar_contract)
tip_orevarchar(3)Tipul de ore
numar_oreintNumarul de ore

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul pontajelor:

ColoanaDescriere
PTJ001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PTJ002Salariat nespecificat
PTJ003Data contract de munca nespecificata
PTJ004Tipul de ore specificat inexistent in nomenclator
PTJ005Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul
PTJ006Urmatoarele marci nu identifica unic persoana
PTJ007Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
PTJ008Lipsa salariat in nomenclator
PTJ009Urmatoarele denumiri nu identifica unic formatia de lucru
PTJ010Lipsa formatie in nomenclator
PTJ011Urmatoarele denumiri nu identifica unic locul de munca
PTJ012Lipsa loc de munca in nomenclator
PTJ013Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
PTJ014Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
PTJ015Lipsa contract de munca activ
PTJ016Nu exista o inregistrare corespunzatoarea in bonul de lucru

  •     Import oferte furnizori
  • Import P.V. diferente inventar