Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import preturi de vanzare produse


Importul preturilor de vanzare a produselor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_preturi_vanzare_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele listei de preț existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele listei de preț neschimbate
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_preturi_vanzare_produse avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(100)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_clientvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
id_extern_clientvarchar(50)Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client, cif_client sau den_client)
cif_clientvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_clientvarchar(100)Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif _client)
id_grup_ofertaintCodul intern al grupului de oferta in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_grup_ofertavarchar(100)Denumirea grupului de oferta (optional daca se specifica id_gestiune)
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs, cod_origina sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
pret_vanzaremoneyPretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
monedachar(3)Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
discount_bonusdecimal(5,2)Procent discount bonus
adaos_prestabilitdecimal(5,2)Procent adaos prestabilit
procent_majoraredecimal(8,2)Procent majorare/reducere preturi

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul preturilor de vanzare a produselor:

ColoanaTip
PUV001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PUV002Gestiune nespecificata
PUV003Produs nespecificat
PUV004Cont produs nespecificat
PUV005Moneda nespecificata
PUV006Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
PUV007Lipsa gestiune in nomenclator
PUV008Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
PUV009Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
PUV010Lipsa partener in nomenclator
PUV011Urmatoarele denumiri nu identifica unic grupul de oferta
PUV012Lipsa grup de oferta in nomenclator
PUV013Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
PUV014Lipsa moneda in nomenclator
PUV015Exista linii cu pret de vanzare negativ
PUV016Exista linii cu pret de vanzare cu tva negativ
PUV017Urmatoarele conturi sunt invalide
PUV018Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
PUV019Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
PUV020Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
PUV021Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul
PUV022Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
PUV023Lipsa produs in nomenclator
PUV024Urmatoarele inregistrari exista deja in listele de pret
PUV025Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
PUV026Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
PUV027Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
PUV028Procent reducere eronat! Trebuie sa fie mai mare de -100.

  •     Import coduri echivalente
  • Import subclase produse