Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import produse componente


Importul produselor componente se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_produse_componente_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_produse_componente_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Nomenclatorul: nomen3_comp.
    • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele componentelor existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele componentei neschimbate
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_produse_componente avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_produs, cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau cod_produs)
id_componentavarchar(25)Codul intern al componentei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_componenta, cod_componenta sau den_componenta)
id_extern_componentavarchar(25)Id-ul extern al componentei (id_componenta, cod_componenta sau den_componenta)
cod_componentavarchar(20)Codul de bare al componentei (optional daca se specifica id_componenta, id_extern_componenta sau den_componenta)
den_componentavarchar(231)Denumirea componentei (optional daca se specifica id_componenta, id_extern_componenta sau cod_componenta)
cantitatenumeric(13,3)Cantitate componenta
gruptinyintGrup 0 - daca nu se utilizeaza grupuri de componente echivalente
ordine_serviretinyintOrdine servire in restaurant

 

ANEXA C.Tabelul cu erori posibile la importul produselor componente:

ColoanaTip
COMP001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
COMP002Produs nespecificat
COMP003Componenta nespecificata
COMP004Urmatoarele coduri de bare nu identifica unic produsul
COMP005Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
COMP006Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
COMP007Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
COMP008Lipsa produs in nomenclator
COMP009Urmatoarele coduri nu identifica unic componenta
COMP010Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic componenta
COMP011Urmatoarele denumiri nu identifica unic componenta
COMP012Urmatoarele coduri nu identifica unic componenta dupa cod selectie
COMP013Lipsa componenta in nomenclator
COMP014Urmatoarele valori exista deja in nomenclator
COMP015Urmatoarele valori exista deja in nomenclator

  •     Import comenzi interne
  • Import rapoarte distribuitori