Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import produse


Importul nomenclatorului de bunuri si servicii se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
 • Apelarea procedurii stocate importex_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Pentru importul nomenclatorului de bunuri si servicii recomandam a se utiliza campul de legatura cod_extern, mai exact codul de bare al produsului.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

 • Nomenclator bunuri si servicii: nomen3.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id
  • Legatura cu tabelul de clase nomen1 este: pl_clasa + id_clasa
  • Legatura cu tabelul de sub-clase nomen2 este: pl_subcl + id_subcl

 

 • Nomenclator clase bunuri si servicii: nomen1.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Nomenclator sub-clase bunuri si servicii: nomen2.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

 

 • Nomenclator coduri echivalente bunuri si servicii: nomen4.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Legatura cu tabelul nomen3 este: pl_pr + id_pr

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele produsului existent
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele produsului neschimbate
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor
search_mode tinyint 0 - Caută după primul câmp completat, în ordinea implicită (id_intern > id_extern > cod_ext > denumire) - valoare implicită
1 - Caută după oricare dintre câmpurile completate, în ordinea implicită: id_intern > id_extern > cod_ext > denumire
2 - Caută după oricare dintre câmpurile completate, în următoarea ordine: cod_origine > cod_emag > id_extern > cod_ext > cod_selectie > denumire
3 - Caută după oricare dintre câmpurile completate, în ordinea implicită: id_intern > id_extern > cod_ext > denumire. Denumirea există deja în nomenclator, dar cu alt cod. Noul cod extern va fi adăugat la coduri echivalente
4 - Caută după oricare dintre câmpurile completate, în următoarea ordine: cod_emag > id_extern > cod_ext > cod_selectie > denumire

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_produse avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_produsvarchar(25)ID-ul extern al produsului (din aplicatia terta). (optional daca se specifica cod_ext sau denumire)
tipchar(1)Pentru tip produs utilizati una din variantele:
N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata ... etc)
P = Cheltuieli (achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli ... etc)
S = Servicii oferite (servicii proprii vandute catre clienti)
W = Discounturi oferite
X = Discounturi primite
M = Imobilizari
cod_externvarchar(20)Codul extern al produsului sau codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau denumire)
denumirenvarchar(110)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_ext)
descrierevarchar(120)Descriere produs sau o continuare a denumirii (optional)
umvarchar(8)Unitatea de masura a produsului. Trebuie sa existe unitatea de masura in tabelul um.
um2varchar(8)Unitatea de masura 2 a produsului.
conv_um2numeric(18,8)Conversie UM2
cota_tva_intnumeric(2)Cota de TVA utilizata la receptia produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva.
cota_tva_iesnumeric(2)Cota de TVA utilizata la vanzarea produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva.
id_clasavarchar(25)Id-ul clasei de produse, din tabelul nomen1 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_clasa)
den_clasavarchar(30)Denumirea clasei de produse (optional daca se specifica id_clasa).
id_subclasavarchar(25)Id-ul sub-clasei de produse, din tabelul nomen2 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional)
den_subclasavarchar(30)Denumirea sub-clasei de produse (optional daca se specifica id_subclasa).
id_brandvarchar(25)Id-ul brandu-lui de produse, din tabelul brand in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional)
den_ brandvarchar(30)Denumirea brandu-lui de produse (optional optional daca se specifica id_brand).
volumnumeric(7,3)Volumul per unitatea de masura exprimat in metri cubi (optional). Informatie utila, de ex., pentru modulul de logistica livrari.
ambalarenumeric(10,2)Cantitatea de produs per unitate de ambalare (optional). Informatie utila, de ex., pentru modulul de comenzi la furnizori.
garantiesmallintNumarul de luni de garantie (optional).
densitatenumeric(7,4)Densitatea specifica (optional).
latimenumeric(15,3)Latimea produsului in mm (optional).
valoricbitDaca se doreste doar evidenta valorica (nu si cantitativa) a unui produs = 1, iar in mod normal = 0.
cod_echiv_furnizorvarchar(max)Coduri echivalente separate prin spatiu.
observatiivarchar(1000)Observatii diverse atasate produsului (optional). Informatie utila, de ex., pentru afisarea unei descrieri mai ample pe un site de vanzari.
id_internvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_ext sau denumire)
cod_emagvarchar(100)Cod emag
greutatedecimal(15,5)Masa produsului
spec_tipchar(3)Specificatii - Tip
spec_descrierenvarchar(max)Specificatii - Descriere
spec_instalarenvarchar(max)Specificatii - Instalare
spec_utilizarenvarchar(max)Specificatii - Utilizare
locatienvarchar(max)Locatie
cod_tara_originevarchar(max)Cod tara origine produs.
cod_nc8intCod NC8 din nomenclatorul de produse.
id_furnvarchar(25)Id-ul furnizorului de produse, din tabelul nomen3 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica cif_furn sau den_furn)
den_furnvarchar(30)Denumirea furnizorul de produse (optional daca se specifica id_furn sau cif_furn).
cif_furnvarchar(25)Codul fiscal / CNP al furnizorului de produse (optional daca se specifica id_furn sau den_furn)
pret_achizitiemoneyPretul de achiztie
stasvarchar(50)S.T.A.S.
dimvarchar(50)Dimensiunea produsului
val_pct_fidelitatemoneyValoare puncte fidelitate
cod_selectievarchar(50)Cod selectie produs
culoarevarchar(50)Culoarea produsului
statusvarchar(50)Statusul produsului
tip_codbartinyintPentru tip cod bare utilizati una din variantele:
0 = Fara
1 = Cod nespecificat
2 = Normal Code 39
3 = Full ASCII Code 39
4 = HIBC Code 39
5 = CodaBar
6 = Code 93
7 = Code 128
8 = UCC/EAN 128
9 = Interleaved 2 of 5
10= PostNET
11= UPC-A
12= UPC-E
13= EAN/JAN-8
14= EAN/JAN-13
15= BookLand
16= MSI/Plessey
17= PDF-417
18= Aztec Cod
19= Data Matrix
20= MaxiCode
21= RSS-14
22= RSS-14 Stacked
23= RSS-14 Stacked Omnidirectional
24= RSS Limited
aproviz_depozitbitPermite aprovizionarea din depozit = 1, iar in mod normal = 0.
errorlistvarchar(max)Lista a erorilor aparute la validarea importurilor
timbru_verdenumeric(15,2)Valoare timbru verde
norma_timpnumeric(5,2)Norma timp (ore.minute)
masa_netanumeric(15,5)Masa neta
cant_min_comnumeric(13,3)Cantitate minima comanda client
serieobligbitSpecificare serie/ lot obligatorie (1 = obligatoriu)
urlvarchar(max)Adresa web
unitati_targetnumeric(15,2)Unitati de target
cod_originevarchar(100)Cod origine
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea gestiunii
cod_eeevarchar(10)Cod eee
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
lungimenumeric(15,3)Lungimea produsului
inaltimenumeric(15,3)Inaltimea produsului
tip_articolchar(1)Tipul articolului, avand una dintre valorile:
(necompletat) = Articol obisnuit
C = Serviciu de cazare
T = Taxa hoteliera
D = Masa inclusa
1 = Bacsis
B = Serviciu aferent bunurilor
F = Case de marcat fiscale
R = Ambalaj returnabil
V = Retur avans
W = Discount
E = Produs electronic (online)
M = Constructii noi
P = Meniu catering
L = Serviciu tranzit vamal
I = Serviciu transport international
G = Bun/serviciu scutit cu drept de deducere (C.F. art. 294 alin. (5) lit. a) si b))
H = Bun/serviciu scutit cu drept de deducere (C.F. art. 294 alin. (5) lit. c) si d))
cod_caenvarchar(5)Cod CAEN activitati speciale
valoric_um2bitDaca se doreste doar evidenta valorica pentru um secundara (nu si cantitativa) a unui produs = 1, iar in mod normal = 0.
mod_vanzare_easy_retailtinyintPentru mod vanzare easy retail utilizati una din variantele:
0 = Se vinde din stoc
1 = Se produce la vanzare
2 = Se produce unde exista reteta
tip_produschar(1)Pentru tip produs utilizati una din variantele:
C, A, P sau gol = pentru produse (tip = N)
T, R sau gol = pentru servicii oferite (tip = S)
validarebitSe va valida sau nu produsul dupa salvare
adaos_minimnumeric(9,4)Procentul adaosului minim permis. Acesta va putea fi utilizat in functiile de avertizare sau pentru blocarea facturarii
adaos_maximnumeric(9,4)Procentul adaosului maxim permis. Acesta va putea fi utilizat in functiile de avertizare sau pentru blocarea facturarii
garantie_depozitaresmallintNumarul de luni reprezentand garantia pentru depozitarea bunurilor si serviciilor.
sgrbitDaca produsul contine ambalaj de tip SGR = 1, iar in mod normal = 0

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul produselor:

ColoanaDescriere
PRD001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PRD002Denumire nespecificata
PRD003Tip nomenclator invalid
PRD004Clasa nespecificata
PRD005Lipsa unitate de masura in nomenclator ...
PRD006Lipsa cota TVA intrare in nomenclator ...
PRD007Lipsa cota TVA iesire in nomenclator ...
PRD008Lipsa clasa in nomenclator ...
PRD009Lipsa subclasa in nomenclator ...
PRD010Lipsa brand in nomenclator ...
PRD011Codul extern al produsului exista deja in nomenclator dar pentru un alt produs
PRD012Denumire existenta deja in nomenclator...
PRD013Codul de bare apare de mai multe ori in nomenclatorul de produse...
PRD014ID extern existent deja in nomenclator ...
PRD015ID-ul extern apare de mai multe ori in nomenclatorul de produse...
PRD016Tara de origine nu exista in nomenclator...
PRD017Codul fiscal pentru furnizor traditional apare de mai multe ori in nomenclatorul de parteneri...
PRD018Denumirea pentru furnizorul traditional apare de mai multe ori in nomenclatorul de parteneri...
PRD019Lipsa partener (furnizor traditional) in nomenclator...
PRD020Denumire produs dublata...
PRD021Cod produs dublat...
PRD022Denumirea produsului exista deja in nomenclator dar pentru un alt produs...
PRD023Cod origine dublat
PRD024Cod extern existent la coduri echivalente
PRD025Codul EEE nu exista in nomenclator
PRD026Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
PRD027Lipsa centru de profit in nomenclator
PRD028Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
PRD029Tip articol invalid
PRD030Codul de selectie al produsului exista deja in nomenclator, dar pentru un alt produs
PRD031Tip cod bare invalid
PRD032Cod selectie dublat
PRD033Mod vanzare Easy Retail invalid
PRD034Tip produs invalid
PRD035Tip produs invalid
PRD036Tip produs invalid

 •     Import clase produse
 • Import facturi furnizori