Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import retete productie


Importul retetelor de productie se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_retete_productie_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_retete_productie_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: catret. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: catret_lin . Legatura cu antetul anluna + pl_ret + id_ret.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele retetei existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele retetei neschimbate
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_retete_productie avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
numar_documentvarchar(30)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_produsvarchar(30)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se speicifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(110)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
pret_presmoneyPret prestabilit
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
id_linie_productievarchar(25)Codul intern al liniei de productie in formatul ID(PCT_LCR). Optional, daca se specifica den_linie_productie.
den_linie_productienvarchar(100)Denumirea liniei de productie (optional daca se specifica id_linie_productie).
prioritatetinyintPrioritate

 

ANEXA C. Tabel linii retete productie: importex_retete_productie_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produs_mpvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs_mpvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs_mpvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs_mpvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produs_mpchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs_mpvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
cantitate_mpnumeric(13,3)Cantitatea
id_manoperavarchar(25)Codul intern al manoperei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_manopera)
den_manoperavarchar(70)Denumirea manoperei (optional daca se specifica id_manopera)
fazasmallint/td>Numarul fazei (se autoincrementeaza in functie de numarul ultimei faze adaugate)
den_fazavarchar(50)Denumirea fazei
den_suplimentaravarchar(500)Denumire suplimentara
tip_materie_primaintTipul materiei prime: 1 - De baza, 2 - Secundara, 3 - Optionala

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul retetelor de productie:

ColoanaDescriere
RPR001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
RPR002Produs nespecificat
RPR003Cont produs nespecificat
RPR004Cantitate produs nespecificata
RPR005Produs/Manopera nespecificat
RPR006Nu e permisa specificarea pe aceeasi linie atat a produsului cat si a manoperei
RPR008Lipsa antet
RPR009Urmatoarele conturi sunt invalide
RPR010Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
RPR011Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
RPR012Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
RPR013Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RPR014Lipsa produs in nomenclator
RPR015Document deja existent
RPR016Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
RPR017Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
RPR018Lipsa gestiune in nomenclator
RPR019Urmatoarele conturi sunt invalide
RPR020Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
RPR021Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
RPR022Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
RPR023Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RPR024Lipsa produs in nomenclator
RPR025Urmatoarele denumiri nu identifica unic manopera
RPR026Lipsa manopera in nomenclator
RPR027Reteta deja existenta
RPR028Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
RPR029Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
RPR030Urmatoarele denumiri nu identifica unic linia de productie
RPR031Lipsa linie productie in nomenclator
RPR032Tipul de materie prima nu este valid! Acesta trebuie sa aiba valoarea 0, 1, 2 sau 3.

  •     Import P.V. perisabilitati
  • Import retete restaurant