Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import retete restaurant


Importul retetelor de restaurant se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_retete_restaurant_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_retete_restaurant_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: retrest. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: retrest_lin. Legatura cu antetul anluna + pl_ret + id_ret.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele retetei existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele retetei neschimbate
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_retete_restaurant avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiunevarchar(30)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_produsvarchar(30)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(110)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
scad_produsvarchar(17)Scad produsul sau reteta
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

 

ANEXA C. Tabel linii facturi clienti: importex_retete_restaurant_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(30)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
tip_materie_primaintTip materie prima
pret_vanzare_produsnumeric(14,2)Pret de vanzare produs

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul retetelor de restaurant:

ColoanaDescriere
RET001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
RET002Gestiune nespecificata
RET003Centru de profit nespecificat
RET004Produs nespecificat
RET005Cont produs nespecificat
RET006Produs nespecificat
RET007Cont produs nespecificat
RET008Tip materie prima invalid
RET009Lipsa antet
RET010Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
RET011Lipsa gestiune in nomenclator
RET012Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
RET013Lipsa centru de profit in nomenclator
RET014Urmatoarele conturi sunt invalide
RET015Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
RET016Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
RET017Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
RET018Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RET019Lipsa produs in nomenclator
RET020Document deja existent
RET021Urmatoarele conturi sunt invalide
RET022Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
RET023Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
RET024Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
RET025Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RET026Lipsa produs in nomenclator
RET027Reteta deja existenta
RET028Cantitate produs nespecificata
RET029Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
RET030Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
RET031Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
RET032Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit

  •     Import retete productie
  • Import transfer produse