Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import rezervari hotel


Importul rezervarilor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_rezervari_hotel_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_rezervari_hotel_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: ht_cazari. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: ht_cazari_linii. Legatura cu antetul pl_caz + id_caz.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele rezervarii existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele rezervarii neschimbate
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor
search_mode tinyint 0 - Caută după serie, număr, data document (valoare implicită)
1 - Caută după id_document (id_extern)

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_rezervari_hotel avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului, avand una dintre valorile:
"Rez. grup" pentru rezervarea de grup;
"Rez.camera grup" rezervarea unei camere in cadrul grupului;
"Rez. individuala"pentru rezervarea individuala a unei camere.
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_cladirevarchar(25)Codul intern al cladirii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_cladire)
den_cladirevarchar(100)Denumirea cladiri (optional daca se specifica id_cladire)
id_clientvarchar(25)Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client, id_extern_client sau den_client)
id_extern_clientvarchar(50)Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_client, cif_client, den_client)
cif_clientvarchar(20)Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_clientvarchar(100)Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegatvarchar(25)Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegatvarchar(60)Denumirea delegat (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat)
id_cameravarchar(25)Codul intern al camerei (optional daca este rezervare de grup si nr_camere > 1)
id_tip_cameravarchar(25)Id-ul tipului de camera (optional daca se specifica den_tip_camera sau sigla_tip_camera sau rezervarea este de tip individuala)
den_tip_cameravarchar(100)Denumirea tipui de camera (optional daca se specifica id_tip_camera sau sigla_tip_camera sau rezervarea este de tip individuala)
nr_cameravarchar(5)Numarul camerei(optional daca este rezervare de grup si nr_camere > 1)
sigla_tip_camerachar(3)Sigla tipului de camera
id_agentievarchar(25)Codul intern al agentiei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucri este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agentie sau id_extern_agentie)
id_extern_agentievarchar(25)Id-ul extern al agentiei (optional daca se specifica id_agentie sau den_agentie)
den_agentievarchar(100)Denumirea agentiei (optional daca se specifica id_agentie sau id_extern_agentie)
status_cazare_tiptinyintID status rezervare(optional daca se specifica statusul cazarii). Campul poate lua una din valorile:
1 = Cazare
2 = Mentenanta
3 = Check-Out
4 = Rezervare
5= Rezervare provizorie
status_cazarevarchar(50)Denumire status rezervare(Optional daca se specifica status_cazare_tip). Campul poate lua una dintre valorile:"Cazare", "Mentenanta", "Check-Out","Rezervare","Rezervare provizorie"
oaspetevarchar(200)Numele oaspetelui (Obligatoriu daca statusulrezervarii este Cazare sau Check-Out)
telefonvarchar(50)Numarul de telefon al oaspetelui (optional)
emailvarchar(50)Adresa de email a oaspetelui (optional)
nr_perssmallintNumarul de persoane (optional)
data_startdateData de inceput a rezervarii
data_stopdateData de sfarsit a rezervarii
data_ckindateData sosirii efective a oaspetelui la receptia unitatii (obligatoriu daca status_cazare este Cazare)
data_ckoutdateData de inchidere a cazarii si eliberarea camerei (Obligatoriu daca status_cazare este Cazare sau Check-Out)
observatiivarchar(2000)Observatii (optional)
id_grupvarchar(25)Codul intern al cazarii de grup in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_grup)
cod_grupvarchar(100)Codul grupului reprezinta un numar de identificare unic al cazarilor cuprinse intr-un grup.
nr_camerenumeric(18,0)Numarul de camere incluse in grup. Pentru rezervarile individuale valoarea default este 1.
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
anularebitSe va anula sau nu documentul dupa salvare
nr_copiitinyintNumarul de copii (optional)
identificatorvarchar(50)Informatii referitoare la numarul rezervarii efectuate intr-o aplicatie externa(ex: booking)
id_gestiune_antetvarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_antet).
Doar in cazul in care tip_document e "Rez. grup"
den_gestiune_antetnvarchar(30)Denumirea gestiunii. Doar in cazul in care tip_document e "Rez. grup" (optional daca se specifica id_gestiune_antet)

 

ANEXA C. Tabel linii: importex_rezervari_hotel_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_cmdvarchar(25)Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_cmd)
numar_cmdnumeric(18,0)Numarul comenzii (pentru gruparea serviciilor)
tip_doc_incasarevarchar(25)Tipul documentului de incasare. Poate fi Factura sau Bon fiscal
tip_incasarevarchar(1)Optional daca se specifica tip_doc_incasare
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
den_tip_srvvarchar(50)Tipul de servicii posibile: Serviciu de baza, Serviciu secundar, Serviciu optional. Optional daca se specifica tip_srv. Implicit va fi Serviciu de baza
tip_srvtinyintPentru tipul de servicii utilizati una din variantele:1 = Serviciu de baza, 2 = Serviciu secundar, 3 = Serviciu optional(optional daca se specifica den_tip_srv). Implicit va fi 1
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie (optional)
pret_vanzaremoneyPretul de vanzare fara TVA (optional daca se specifica pret_vanzare_tva)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA(optional daca se specifica pret_vanzare)
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
data_cazaredateSe va completa data (ziua) din perioada de cazare pentru care este disponibil serviciul. Daca serviciul se multiplica cu numarul de zile aferent cazarii, atunci se va introduce cate o linie pentru fiecare zi de cazare din perioada cazarii. Altfel, data nu va fi specificata la import.

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul rezervarilor hoteliere:

ColoanaDescriere
HT001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
HT002Numar nespecificat
HT003Client nespecificat
HT004Data de inceput nespecificata
HT005Data de sfarsit nespecificata
HT006Cladire nespecificata
HT007Camera nespecificata
HT008Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
HT009Data sfarsit este anterioara datei de inceput
HT010Produs nespecificat
HT011Lipsa antet
HT012Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic clientul
HT013Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic clientul.
HT014Urmatoarele denumiri nu identifica unic clientul.
HT015Lipsa client in nomenclator
HT016Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentia
HT017Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentia
HT018Lipsa agentie in nomenclator
HT019Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
HT020Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
HT021Lipsa delegat in nomenclator
HT022Urmatoarele denumiri nu identifica unic cladirea
HT023Urmatoarele denumiri nu identifica unic tipul de camera.
HT024Urmatoarele coduri ale camerei nu identifica unic tipul de camera.
HT025Lipsa tip camera in nomenclator.
HT026Nume oaspete nespecificat.
HT027Numar camere incluse in grup nespecificat.
HT028Data de check-in nespecificata pentru rezervare de tip cazare.
HT029Data de check-in / check-out nespecificata pentru rezervare de tip check-out.
HT030Exista linii cu pret de achizitie negativ
HT031Exista linii cu pret de vanzare negativ
HT032Urmatoarele conturi sunt invalide
HT033Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
HT034Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
HT035Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
HT036Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
HT037Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
HT038Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
HT039Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
HT040Lipsa produs in nomenclator
HT041Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
HT042Lipsa centru de profit in nomenclator
HT043Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
HT044Lipsa gestiune in nomenclator
HT045Urmatoarele denumiri nu identifica unic camera
HT046Urmatoarele nr de camera nu exista in nomenclator sau nu corespund tipului de camera sau cladirii
HT047Tip document : Tip de camera nespecificat.
HT048Document deja existent
HT049Urmatoarele denumiri nu identifica unic codul grupului
HT050Cantitatea serviciului trebuie sa fie mai mare decat 0.
HT051Nu exista o rezervare de grup care sa corespunda codului de grup
HT052Urmatoarele statusuri nu exista in nomenclator
HT053Documentul are asociate plati (diferite de avansuri).
HT054Check-IN in afara perioadei rezervate.
HT055Check-OUT in afara perioadei rezervate
HT056Check-OUT-ul trebuie sa fie ulterior Check-IN-ului
HT057Rezervarile au perioade de inchiriere care se suprapun pentru aceeasi camera
HT058Documentul este o rezervare de grup si are asociate rezervari cu linii facturate si nu poate fi sters
HT059Tip document nespecificat.
HT060Tipul documentului trebuie sa fie: "Rez. grup", "Rez.camera grup" sau "Rez.individuala"
HT061Tip document : "Rezervare de grup" : Cod grup nespecificat.
HT062Tip document : "Rezervare de grup" : Tip de camera nespecificat!
HT063Tip document : "Rezervare de grup" : Numar de camere incluse in grup nespecificat!
HT064Tip document : "Rezervare de grup" : Numarul camerei nu trebuie specificat pentru rezervarile de grup!
HT065Tip document : "Rezervare camera in grup" : Cod grup sau id_grup nespecificat.
HT066Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
HT067Urmatoarele numere de comanda nu identifica unic comanda
HT068Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
HT069Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta!
HT070Data cazare in afara perioadei de cazare.
HT071Data cazare in afara perioadei de cazare a grupului.
HT072Tip document : "Rezervare de grup": Gestiune nespecificata!
HT073Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea de pe antet
HT074Lipsa gestiune antet in nomenclator

  •     Import vehicule
  • Import oferte clienti