Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import selectii articole


Importul selectiilor de articole se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_selectii_articole_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_selectii_articole_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: selectii_articole. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: selectii_articole_lin. Legatura cu antetul pl_sc + id_sc.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_selectii_articole avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
denumirenvarchar(100)Denumirea catalogului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_gestiune sau den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_grup_ofertanumeric(18,0)Codul intern al grupului de oferta. Optional daca se specifica den_grup_oferta.
den_grup_ofertavarchar(100)Denumirea grupului de oferta. Optional daca se specifica id_grup_oferta.
perioadanvarchar(50)Perioada catalogului
data_ini_catalogdateData de inceput a catalogului
data_fin_catalogdateData finala a catalogului
titlunvarchar(50)Titlul catalogului
subtitlunvarchar(50)Subtitlul catalogului
introducerenvarchar(max)Introducerea catalogului
includ_cod_barebitSe completeaza cu 1 daca se doreste includerea codului de bare.
clasa_pagina_nouabitSe completeaza cu 1 daca se va include clasa pe o pagina noua.
validbitSe va valida sau nu documentul dupa salvare

 

ANEXA C. Tabel linii facturi clienti: importex_selectii_articole_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
tipchar(1)Tipul produsului poate lua urmatoarele valori:
P - Produs
B - Brand
C - Clasa
S - Subclasa
G - Grupa
id_articolvarchar(25)Codul intern al articolului (produs, brand, clasa, subclasa, grupa) in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_articol)
den_articolvarchar(231)Denumirea articolului (produs, brand, clasa, subclasa, grupa) (optional daca se specifica id_articol
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_articol, cod_produs sau den_articol). Este valabil doar atunci cand tip = "P".
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_articol sau den_articol). Este valabil doar atunci cand tip = "P".
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
ordineintOrdinea articolelor pe site

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul selectiilor de articole:

ColoanaDescriere
SELART001Lipsa date
SELART002Denumire nespecificata
SELART003Tip articol nespecificat!
SELART004Tip articol incorect. Acesta trebuie sa aiba una din valorile: P, B, G, C, S!
SELART005Articol nespecificat!
SELART006Lipsa antet
SELART007Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
SELART008Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
SELART009Lipsa gestiune in nomenclator
SELART010Urmatoarele denumiri nu identifica unic grup de oferta
SELART011Lipsa grup oferta in nomenclator
SELART012Urmatoarele conturi sunt invalide
SELART013Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
SELART014Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
SELART015Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
SELART016Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
SELART017Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul
SELART018Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
SELART019Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
SELART020Lipsa produs in nomenclator
SELART021Cont nespecificat
SELART022Lipsa brand in nomenclator
SELART023Lipsa grupa in nomenclator
SELART024Lipsa clasa in nomenclator
SELART025Lipsa subclasa in nomenclator

  •     Import foi utilaje
  • Import localitati