Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import servicii (comenzi) rezervari hotel


Importul serviciilor (comenzilor) rezervarilor hoteliere se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_rezervari_hotel_lin_exec care importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului.Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_rezervari_hotel_lin_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: ht_cazari. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: ht_cazari_linii. Legatura cu antetul pl_caz + id_caz.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele rezervarii existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele rezervarii neschimbate
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor
search_mode tinyint 0 - Caută după serie, număr, data document (valoare implicită)
1 - Caută după id_document (id_extern)

 

ANEXA B. Tabel : importex_rezervari_srv_hotel avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_cmdvarchar(25)Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_cmd)
numar_cmdnumeric(18,0)Numarul comenzii (pentru gruparea serviciilor)
tip_doc_incasarevarchar(25)Tipul documentului de incasare. Poate fi Factura sau Bon fiscal
tip_incasarevarchar(1)Optional daca se specifica tip_doc_incasare
tip_produsvarchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
srvXnr_zilebitSe va completa cu 1 daca serviciul se multiplica cu numarul de zile aferent cazarii. Altfel 0. Optinal. Implicit va fi 1.
den_tip_srvvarchar(50)Tipul de servicii posibile: Serviciu de baza, Serviciu secundar, Serviciu optional. Optional daca se specifica tip_srv. Implicit va fi Serviciu de baza
tip_srvtinyintPentru tipul de servicii utilizati una din variantele:1 = Serviciu de baza, 2 = Serviciu secundar, 3 = Serviciu optional(optional daca se specifica den_tip_srv). Implicit va fi 1
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie (optional)
pret_vanzaremoneyPretul de vanzare fara TVA (optional daca se specifica pret_vanzare_tva)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA(optional daca se specifica pret_vanzare)
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul serviciilor (comenzilor) rezervarilor hoteliere:

ColoanaDescriere
HT001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare).
HT002Eroare import rezervari hotel: Numar nespecificat(legatura cu tabela de antete).
HT003Eroare import rezervari hotel (linii): Produs nespecificat.
HT004Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa antet.
HT005Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa antet.
HT006Eroare import rezervari hotel: Serviciu deja existent pe fisa de rezervare nr.
HT007Eroare import rezervari hotel: Serviciu deja existent pe fisa de rezervare cu id_extern nr.
HT008Eroare import rezervari hotel (linii): Exista linii cu pret de achizitie negativ
HT009Eroare import rezervari hotel (linii): Exista linii cu pret de vanzare negativ
HT010Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele conturi sunt invalide
HT011Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii.
HT012Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
HT013Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
HT014Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
HT015Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
HT016Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
HT017Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
HT018Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
HT019Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
HT020Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa produs in nomenclator
HT021Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
HT022Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa centru de profit in nomenclator
HT023Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
HT024Eroare import rezervari hotel (linii): Lipsa gestiune in nomenclator
HT025Eroare import rezervari hotel (linii): Cantitatea serviciului trebuie sa fie mai mare decat 0
HT026Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele numere de documente nu identifica unic fisa de cazare
HT027Eroare import rezervari hotel (linii): Urmatoarele numere de documente nu identifica unic fisa de cazare.
HT028Eroare import rezervari hotel: Documentul are asociate plati si nu poate fi sters
HT029Eroare import rezervari comenzi hotel: Urmatoarele numere de comanda nu identifica unic comanda
HT030Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
HT031Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta!
HT032Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit

  •     Import oferte clienti
  • Import contracte prestari servicii clienti