Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import transfer produse


Importul transferului de produse se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
 • Apelarea procedurii stocate importex_transferuri_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_transferuri_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta).

 • Antete de documente:
  • ntc: cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • ntg: cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
 • Linii de documente pentru produse:
  • ntclinii: legatura cu antetul anluna + pl_ntc + id_ntc.
  • ntglinii: legatura cu antetul anluna + pl_ntg + id_ntg.

Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
import_mode tinyint 0 - Se importă antetele și liniile (valoare implicită)
1 - Se actualizează liniile documentului
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_transferuri_produse avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_carnetbigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_gestiune_iesvarchar(25)Codul intern al gestiunii de iesire in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_ies)
id_extern_gestiune_iesvarchar(25)Id-ul extern al gestiunii destinatie (optional daca se specifica id_gestiune_ies sau den_gestiune_ies)
den_gestiune_iesvarchar(30)Denumirea gestiunii de iesire (optional daca se specifica id_gestiune_ies)
tip_produs_ieschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs care iese din gestiune, definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs_ies)
cont_produs_iesvarchar(17)Contul produsului care iese din gestiune (optional daca se specifica tip_produs_ies)
id_gestiune_intvarchar(25)Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_int)
id_extern_gestiune_intvarchar(25)Id-ul extern al gestiunii sursa (optional daca se specifica id_gestiune_int sau den_gestiune_int)
den_gestiune_intvarchar(30)Denumirea gestiunii de intrare (optional daca se specifica id_gestiune_int)
tip_produs_intchar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs care intra din gestiune definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs_int)
cont_produs_intvarchar(17)Contul produsului care intra din gestiune (optional daca se specifica tip_produs_int)
serie_avizvarchar(10)Seria/numarul avizului (optional)
numar_avizvarchar(20)Numarul avizului
data_avizdateData avizului
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegatvarchar(25)Id-ul extern al delegatului (optional id_delegat sau den_delegat)
den_delegatvarchar(30)Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
observatiivarchar(250)Observatii document
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
cont_storno_transfervarchar(17)Cont storno transfer
numar_autonvarchar(100)Numarul de inmatriculare al masinii
numar_remorcavarchar(20)Numarul de inmatriculare al remorcii
id_carnet_avizbigintCodul intern al carnetului pentru avizul de insotire (optional)

 

ANEXA C. Tabel linii: importex_transferuri_produse_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(20)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tvamoneyPretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_iesnumeric(2,0)Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirarii (optional)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (optional)
id_comandavarchar(25)Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comandavarchar(10)Seria/numarul comenzii (optional)
numar_comandavarchar(20)Numarul comenzii
data_comandadateData comenzii
id_pers_ivarchar(25)ID-ul salariatului destinatie
id_extern_pers_ivarchar(25)Id-ul salariatului destinatie (optional daca se specifica id_pers_i sau den_pers_i)
den_pers_ivarchar(30)Denumirea salariatului destinatie
id_pers_ovarchar(25)ID-ul salariatului sursa
id_extern_pers_ovarchar(25)Id-ul extern al salariatului sursa (optional daca se specifica id_pers_o sau den_pers_o)
den_pers_ovarchar(30)Denumirea salariatului sursa
cod_selectievarchar(50)Codul de selectie al produsului (optional daca se specifica den_produs sau id_extern_produs sau id_produs sau cod_produs)

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul transferului de produse:

ColoanaTip
NTC001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
NTC002Numar nespecificat
NTC003Gestiune iesire nespecificata
NTC004Gestiune intrare nespecificata
NTC005Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
NTC006Urmatoarele conturi de iesire sunt invalide
NTC007Urmatoarele conturi de iesire nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
NTC008Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont iesire
NTC009Urmatoarele conturi de intrare sunt invalide
NTC010Urmatoarele conturi de intrare nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
NTC011Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont intrare
NTC012Produs nespecificat
NTC013Lipsa antet
NTC014Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea de iesire
NTC015Lipsa gestiune iesire in nomenclator
NTC016Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea de intrare
NTC017Lipsa gestiune de intrare in nomenclator
NTC018Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegat
NTC019Lipsa delegat in nomenclator
NTC020Document deja existent
NTC021Exista linii cu pret de achizitie negativ
NTC022Exista linii cu pret de vanzare cu TVA negativ
NTC023Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
NTC024Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
NTC025Lipsa produs in nomenclator
NTC026Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
NTC027Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
NTC028Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul
NTC029Urmatoarele conturi sunt invalide
NTC030Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
NTC031Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont
NTC032Contul de iesire nespecificat
NTC033Contul de intrare nespecificat
NTC034Cont produs nespecificat
NTC035Urmatoarele conturi sunt invalide
NTC036Cont storno transfer invalid
NTC037Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea de iesire
NTC038Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea de intrare
NTC039Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegat
NTC040Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
NTC041Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
NTC042Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
NTC043Urmatoarele coduri de selectie nu identifica unic produsul

 •     Import retete restaurant
 • Import coduri echivalente