Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import vehicule


Importul vehiculelor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_vehicule_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_vehicule_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  • Vehicule: vehicul.
    • Tabela documentelor: m_transport
    • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
manage_existing tinyint 0 - Blochează - procedura se oprește, returnând o eroare (valoare implicită)
1 - Suprascrie - se actualizează datele retetei existente
2 - Ignoră - se ignoră importul înregistrării curente, lăsând datele retetei neschimbate
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
updated_columns varchar(max) Se va trimite lista de câmpuri ce se doresc a fi suprascrise, separate prin virgulă (fără spațiu între câmpuri și virgulă), implicit NULL
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel nomenclator: importex_vehicule avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
nr_inmatricularevarchar(25)Cod numeric sau alfanumeric care asigura identificarea unica a unui vehicul
id_marcavarchar(25)ID unic pentru identificarea marcii unui vehicul (optional daca se specifica den_marca, id_model sau den_model)
den_marcavarchar(50)Denumirea marcii vehiculului (optional daca se specifica id_marca, id_model sau den_model)
id_modelvarchar(25)ID unic pentru identificarea modelului unui vehicul (optional)
den_modelvarchar(50)Denumirea modelului vehiculului (optional daca se specifica id_model)
tip_proprietatevarchar(20)Tipul de proprietate al vehiculului (Proprietate, Leasing, Inchiriat, Client)
id_proprietarvarchar(25)ID unic pentru identificarea proprietarului vehiculului (optional)
id_extern_proprietarvarchar(50)Id-ul extern al proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar, cod_proprietar sau den_proprietar)
cod_proprietarvarchar(20)Codul fiscal al proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar, den_proprietar sau id_extern_proprietar)
den_proprietarvarchar(20)Denumirea proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar, cod_proprietar sau id_extern_proprietar), ales din nomenclatorul de Parteneri
id_categorievarchar(25)ID unic pentru identificarea categoriei din care face parte vehiculul (optional)
den_categorievarchar(50)Denumirea categoriei din care face parte vehiculul (optional daca se specifica id_categorie)
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
nr_inventarvarchar(20)Numarul de inventar al vehiculului
data_inmatricularedateData inmatricularii vehiculului
an_fabricatieintAnul fabricarii vehiculului
serie_motorvarchar(50)Seria de identificare a motorului vehiculului
serie_caroserievarchar(50)Seria de identificare a caroseriei vehiculului
cod_vinvarchar(50)Numarul de identificare al vehiculului
km_initialiintNumarul de km initiali ai vehiculului
cilindreeintCapacitatea cilindrica a vehiculului
putere_cpintPuterea motorului vehiculului exprimata in "cai putere"
anvelopevarchar(30)Tipul de anvelope ale vehiculului
consum_mediunumeric(3,1)Consumul mediu al vehiculului
validarebitSe va valida sau nu vehiculul dupa salvare
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
culoarevarchar(30)Culoarea autovehiculului
tip_autochar(1)Tipul auto poate fi V (autovehicul) sau R (remorca)
sarcina_utilaintSarcina utila
sarcina_maximaintSarcina maxima
capacitate_rezervorintCapacitate rezervor
observatiivarchar(max)Observatii
id_carburantvarchar(25)Codul intern al carburantului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_carburant, cod_carburant, den_carburant)
id_extern_carburantvarchar(25)Id-ul extern al carburantului (optional daca se specifica id_carburant, cod_carburant sau den_carburant)
cod_carburantvarchar(20)Codul de bare al carburantului (optional daca se specifica id_carburant, id_extern_carburant sau den_carburant)
den_carburantvarchar(110)Denumirea carburantului (optional daca se specifica id_carburant, cod_carburant sau id_extern_carburant)

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul vehiculelor:

ColoanaDescriere
VEH001Lipsa date
VEH002Numar de circulatie nespecificat
VEH003Urmatoarele denumiri nu identifica unic marca
VEH004Lipsa marca in nomenclator
VEH005Urmatoarele denumiri nu identifica unic modelul
VEH006Lipsa model in nomenclator
VEH007Lipsa model cu aceasta marca in nomenclator
VEH008Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
VEH009Lipsa centru de profit in nomenclator
VEH010Urmatoarele denumiri nu identifica unic categoria
VEH011Lipsa categorie in nomenclator
VEH012Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic proprietarul
VEH013Urmatoarele denumiri nu identifica unic proprietarul
VEH014Lipsa proprietar in nomenclator
VEH015Urmatoarele numere de circulatie exista deja in nomenclator
VEH016Urmatoarele numere de circulatie nu identifica unic vehiculul in nomenclator
VEH017Lipsa model vehicul in nomenclator
VEH018Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
VEH019Tipul auto nu este corect. Acesta trebuie sa fie V - pentru autovicul sau R - pentru remorca
VEH020Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
VEH021Exista vehicule cu tip proprietate - Proprietate - pentru care s-a specificat proprietarul
VEH022Urmatoarele coduri nu identifica unic carburantul
VEH023Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic carburantul
VEH024Urmatoarele denumiri nu identifica unic carburantul
VEH025Lipsa carburant in nomenclator

  •     Import utilaje
  • Import rezervari hotel