Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import venituri in avans


Importul veniturilor in avans se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul de antet a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_venituri_in_avans_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_venituri_in_avans_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

  • Antetul documentelor: venituriav. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), valoare implicită NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL.
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_venituri_in_avans avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului
serie_documentvarchar(10)Seria documentului
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului
data_documentdateData documentului
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
data_startdateData de start
sold_initialnumeric(15,2)Suma initiala
rata_lunaranumeric(15,2)Rata lunara platita
explicatiivarchar(250)Explicatii document
cont_debitvarchar(17)Contul de debit
cont_creditvarchar(17)Contul de credit
tip_beneficiarchar(1)Tip beneficiar. Poate avea una dintre valorile:
P - beneficiarul este un partener
S - beneficiarul este un salariat
G - beneficiarul este o gestiune
O - beneficiarul este un centru de profit
Daca nu se specifica niciun beneficiar atunci acest camp va ramane necompletat
id_beneficiarvarchar(25)Codul intern al beneficiarului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_beneficiar sau den_beneficiar)
cod_beneficiarvarchar(20)Codul fiscal / CNP al beneficiarului in cazul in care acesta este un partener (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar)
den_beneficiarvarchar(100)Denumirea beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau cod_beneficiar)
nr_inmatriculare_vehiculvarchar(20)Cod numeric sau alfanumeric care asigura identificarea unica a unui autovehicul (optional daca se completeaza id_vehicul)
punct_de_lucrusmallintPCT_LCR pentru identificarea punctului de lucru
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
id_extern_beneficiarvarchar(50)Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar)
id_vehiculvarchar(25)ID pentru identificarea unui vehicul (optional daca se completeaza nr_inmatriculare_vehicul)
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
den_punct_lucruvarchar(30)Denumirea punctului de lucru (optionala daca se specifica id_punct_lucru)

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul veniturilor in avans:

ColoanaDescriere
VEN001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare.)
VEN002Denumire centru profit nespecificata.
VEN003Data start nespecificata.
VEN004Sold initial nespecificat.
VEN005Rata lunara nespecificata.
VEN006Cont debit nespecificat.
VEN007Cont credit nespecificat.
VEN008Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit.
VEN009Lipsa centru de profit in nomenclator.
VEN010Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic vehiculul.
VEN011Lipsa numar inmatriculare vehicul in nomenclator.
VEN012Urmatoarele conturi sunt invalide.
VEN013Cont debit invalid.
VEN014Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea.
VEN015Lipsa gestiune in nomenclator.
VEN016Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit.
VEN017Lipsa centru de profit in nomenclator.
VEN018Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul.
VEN019Lipsa salariat (beneficiar) in nomenclator.
VEN020Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul.
VEN021Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul.
VEN022Lipsa partener in nomenclator.
VEN023Lipsa punct de lucru in nomenclator.
VEN024Sesiunea documentului a fost blocata la modificari.
VEN025Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta.
VEN026Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
VEN027Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
VEN028Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
VEN029Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
VEN030Urmatoarele denumiri nu identifica unic punctul de lucru
VEN031Lipsa punct de lucru in nomenclator sau punct de lucru invalid

  •     Import cheltuieli in avans
  • Import decizii de salarizare