Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul avizelor de la clienți


Parametrii apel procedura

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.
keep_data_on_err bit Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.
single_tran bit Importul se executa intr-o singura tranzactie.
 
Apel API pentru import avize de la clienti: http://{ip}:{port}/api/v1/import/avize_clienti
 

Import antet avize clienți

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate). Atenție! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este în sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar (10) Numărul documentului
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadenței facturii
moneda char (3) Moneda
curs money Cursul valutei
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 418.1, programul corectând automat formatul
id_client varchar (25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif client)
iddelegat varchar (25) Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)
observatii varchar (250) Observații document
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
numar_auto varchar (20) Numărul de înmatriculare a mașinii
incasare_bon_fiscal bit Încasare cu bon fiscal
 

Import linii avize clienți

Câmp Tip Denumire
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char (3) Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit în nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Prețul de vânzare fără TVA în moneda facturii
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA în moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentară (opțional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar (10) Seria/numărul comenzii (opțional)
numar_comanda varchar (20) Numărul comenzii
data_comanda date Data comenzii
corectie_tva money Corecție TVA
id_extern_centru_profit varchar(25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
 
Exemplu de import în format Json
{ 
   "parametri" :
     {
        "id_document" : null,
       "keep_data_on_err" : false,
       "single_tran" : true  
     },
  "antete":
   [
    {
       "id_document": "31761",
       "serie_document": "GHT",
       "numar_document": "18744",
       "data_document": "2017-12-01",
       "data_scadenta": "2018-02-12",
       "moneda": "RON",
       "curs": "1.0000",
       "id_gestiune": "",
       "den_gestiune": "Magazin Vaslui",
       "cont_debit": "4111",
       "id_client": "",
       "cif_client": "",
       "den_client": "ANDREMAN SRL",
       "id_delegat": "",
       "den_delegat": "",
       "numar_auto": "",
       "observatii": "",
       "incasare_bon_fiscal": "0",
       "validare": "0",
       "linii":
       [
         {
           "id_document": "31761",
           "id_produs": "",
           "cod_produs": "",
           "den_produs": "produs testare oana",
           "tip_produs": "",
           "cont_produs": "371 .02. . .",
           "serie_produs": "",
           "cantitate": "10.000",
           "pret_vanzare": "0.0000",
           "pret_vanzare_tva": "0.0000",
           "cota_tva_ies": "9",
           "denumire_sup": "",
           "id_centru_profit": "", 
           "id_extern_centru_profit" : "", 
           "den_centru_profit": "",
           "id_comanda": "",
           "serie_comanda": "",
           "numar_comanda": "",
           "corectie_tva": "0.0000"
         }
       ]
    }
   ]
}
 
Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/avize_clienti_anulare
 
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
   "id_importex" : "NX20180911150146"
}

 •     Importul arhivei de produse
 • Importul avizelor din custodie a clienților