Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Importul comenzilor pentru furnizori


Parametri apel procedura

Apel API pentru import comenzi pentru furnizori:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_furnizori

 

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date.

 

Import antete comenzi furnizori

CâmpTipDescriere
id_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numărul documentului
data_documentdateData documentului
id_proiectvarchar(25)Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_proiect)
den_proiectnvarchar(150)Denumirea proiectului (optional daca se specifica id_proiect)
observatiivarchar(250)Observatii
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune, den_gestiune)
den_gestiunevarchar (30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_furnizorvarchar(25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor)
id_extern_furnizorvarchar (50)Id-ul extern al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizorvarchar(20)Codul fiscal / CNP al furnizorului(optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizornvarchar(200)Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau cif_furnizor)
id_delegatvarchar (25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat sau id_extern_delegat)
id_extern_delegatvarchar (25)Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegatvarchar (100)Denumire delegat (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat)
id_agentvarchar (25)Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent sau id_extern_agent)
id_extern_agentvarchar (25)Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agentvarchar(100)Denumire agent (optional daca se specifica id_agent sau id_extern_agent)
id_adresa_incarcarevarchar(25)Codul intern al adresei de incarcare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa_incarcare sau id_extern_adresa_incarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.
id_extern_adresa_incarcarevarchar(50)Id-ul extern al adresei de incarcare (optional daca se specifica id_adresa_incarcare sau den_adresa_incarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.
den_adresa_incarcarevarchar(200)Denumire adresa de incarcare (optional daca se specifica id_adresa_incarcare sau id_extern_adresa_incarcare).Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.
id_adresa_descarcarevarchar(25)Codul intern al adresei de descarcare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa_descarcare sau id_extern_adresa_descarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit
id_extern_adresa_descarcarevarchar(50)Id-ul extern al adresei de descarcare (optional daca se specifica id_adresa_descarcare sau den_adresa_descarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit.
den_adresa_descarcarevarchar(200)Denumire adresa de descarcare (optional daca se specifica id_adresa_descarcare sau id_extern_adresa_descarcare).Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit.
id_curiernumeric(18,0)Id-ul curierului (optional daca se specifica nume_curier)
nume_curiervarchar(100)Nume curier (optional daca se specifica id_curier)
id_clasificarevarchar(25)Codul intern al clasificarii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_clasificare)
den_clasificarevarchar(30)Denumirea clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare)
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea). Valabil pentru comenzile care au acelasi deviz in linii.

 

Import linii comenzi furnizori

CâmpTipDescriere
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(50)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(231)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar (17)Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)
serie_produsvarchar (50)Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPrețul de achiziție
monedachar(3)Moneda (RON, EUR) (optional, implicitRON)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)

 

Exemplu de import in format Json

{
  "parametri":{
     "single_tran": true 
  },
  "antete": [ 
          { 
            "id_importex": "CMNZF2022", 
            "id_document": "22569552696", 
            "id_carnet": 20436, 
            "serie_document": "CFL", 
            "data_document": "2022-10-12", 
            "id_gestiune": "6(1)", 
            "den_furnizor": "MOTIVI PROIECT SRL", 
            "id_extern_delegat": "DDD343", 
            "den_agent": "Petre Andrei", 
            "den_adresa_descarcare": "Magazin Bucium", 
            "id_adresa_incarcare": 39, 
            "nume_curier": "DPD", 
            "id_proiect": "12", 
            "observatii": "Import comanda", 
            "den_clasificare": "Parfumuri", 
            "valoare": 750, 
            "validare": "1", 
        "linii": [ { 
            "id_document": "22569552696", 
            "cod_produs": "2642427", 
            "cantitate": 3, 
            "pret_achizitie": 150, 
            "tip_produs": "FAA", 
            "serie_produs": "TRF545", 
            "moneda": "EUR" }, 
           { 
            "id_document": "22569552696", 
            "cod_produs": "646664", 
            "cantitate": 2, 
            "pret_achizitie": 300, 
            "tip_produs": "FAA", 
            "serie_produs": "TRF5665", 
             "moneda": "EUR" 
           } 
         ] 
      } 
   ]
}

 

Anulare import

Pentru anularea importului se utilizeaza:

http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_furnizori_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{
   "id_importex" : "API20211104141925",
   "id_document" : "4566564"
}

 •     Importul justificarilor de avansuri
 • Actualizare campuri note de intrare receptie